”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N's comments:

Molnet påskyndar e-fakturaanvändning

- o -

Leverantörer av affärssystem i molnet har större incitament än andra att skicka fakturor elektroniskt. Som jag nämnde i min blogg den 27 februari 2009 har ett företag med faktureringsrutin i egen regi inget incitament att skicka fakturor elektroniskt. Besparingen är begränsad för sändaren. Men stor för mottagaren.

Men i molnet har molnleverantören pain. För mer Han har då en problematik att skriva ut fakturor för hundratals kunder med olika layouter, logotyper och andra varianter. Enklast lösning är att sända fakturor elektroniskt.

Fortnox som är vår mest uppmärksammade molnleverantör för affärssystem, klarar att sända och ta emot elektroniska fakturor. Fortnox gör på det viset egna kostnadsbesparingar, samtidigt som kunderna får en funktionalitet som gagnar dem. Fortnox klarar av det som många tyngre affärsleverantörer inte klarar.

Sir N
Sören Janstål

Fler Sir N kommentarer.

Kommentera gärna detta inlägg

Mer om affärssystem och blogginlägg av Sören Janstål på ComputerSwedens websida.

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments