”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N's comments:

Affärssystem i molnet är lämpligt för storföretag

- o -

Axiom är att affärssystem i molnet endast är lämpligt för småföretag. Förklaring har varit att småföretagen har enkla krav och är mycket priskänsliga. Molnet möter dessa kriterier. Jag har noterat småföretagen är mer nöjda med sina affärssystem än vad storföretagen är. 

Storföretagen har valt affärssystem för att de har mer omfattande funktionalitet. (De har mindre mer omfattande funktionalitet än vad man kan tro/ min kommentar). Storföretagen har också på ett helt annat sätt anpassat sina system, vilket kostat. Ibland har storföretagen valt att permanenta sina gamla processer genom kostsamma anpassningar. Det har varit enklast så, i stället för att etablera nya och effektivare processer. I grund och botten arbetar dagens affärssystem med standardprocesser.

Storföretagen skulle vinna på, att i sina upphandlingar, ta med ett moln affärssystem som wild card i sin kortlista och överväga konsekvenserna för det. Det skulle innebära avsevärda förenklingar om man väljer en moln tillämpning. Kanske skulle storföretagen t.o.m. kunna bli lika nöjda som småföretagen.

I historien finns många goda parallella exempel. Saleforce.com i molnet används idag av många storföretag. Funktionaliteten räcker. Storföretagen, framförallt läkemedels- och HighTech företag använde tidigare ordbehandlare på stordatorer. WorldPerfect räckte inte. Idag använder de normalt MS World kompletterat med arkivsystem. Oracle erbjuder nu priseffektivt affärssystem i molnet. De tar gärna över SAP R3 användare.

Sir N
Sören Janstål

Fler Sir N kommentarer.

Kommentera gärna detta inlägg

Mer om affärssystem och blogginlägg av Sören Janstål på ComputerSwedens websida.

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments