”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N's comments:

Mobiltelefoner är redo för affärssystem, men är affärssystemen redo för mobiltelefoner?

- o -

ComputerSweden hade en artikel om mobila affärssystem med rubriken Experter sågar mobila affärssystem. Invändningar framfördes av typen:

  • Det fungerar  alldeles utmärkt.
  • Vad är problemet?

Invändingarna framfördes framför allt från folk med mobiltelefonkompetens. De ser inga tekniska hinder för mobila affärssystem. Mycket riktigt visar leverantörerna goda exempel på vad man kan göra, vilket stärker invändningarna.

Men det är inte fråga om vad som är möjligt, utan vilken affärsnytta man kan ha med mobila affärssystem. Det har ingen leverantör visat mig. Det krävs affärskunskap för att ta fram dessa nyttor. Affärssystemleverantörerna har en hemläxa att göra. Eller finns det inga affärsnyttor för mobila affärssystem?

Smartphones are ready for ERP. Is ERP ready för smartphones?

Sir N
Sören Janstål

Fler Sir N kommentarer.

Kommentera gärna detta inlägg

Mer om affärssystem och blogginlägg av Sören Janstål på ComputerSwedens websida.

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments