”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N's comments:

Misslyckade affärssystemprojekt

- o -

Vid vart senaste återkommande lunchmöte om affärssystem tog en av deltagarna, Susanne Lindestam, upp frågan om varför affärssystem misslyckas så ofta. Det brukar inte sällan leda till en efterhandsgranskning av projektet. I samtliga fall brukar bristande ändringshantering vara huvudorsak till misslyckandet.  ”Kunden antog att funktion ingick i den överenskomna leveransen”. ”Leverantören tog för givet att man var överens om tillägget”. Så brukar resonemangen gå. Det är ofta vara lätt att komma överens mellan leverantör och kund om ”tilläggen” om man delar upp tilläggen i 3 grupper.

  1. Man är överens om att tillägget ingick i den ursprungliga överenskommelsen
  2. Man är överens om att tillägget INTE ingick i den ursprungliga överenskommelsen
  3. Man är INTE överens om att tillägget ingick i den ursprungliga överenskommelsen

Vid grupperingen kan man därför fokusera på grupp 3. Inte sällan brukar man komma överens om att dela fifty/fifty på kostnaden i grupp 3.  Vid lunchmötet drog vi också slutsatsen att, under projektet, ett löpande aktivt ”Change Management” är att föredra. Denna löpande aktivitet kan med fördel hanteras av en 3:e part, t.ex revisor eller betrodd konsult.

Sir N
Sören Janstål

Fler Sir N kommentarer.

Kommentera gärna detta inlägg

Mer om affärssystem och blogginlägg av Sören Janstål på ComputerSwedens websida.

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments