”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N's comments:

KUNDERNA GYNNAS NÄR FÖRSÄLJNINGEN STANNAR AV

- o -

Finanskrisen drabbar naturligtvis även affärssystemmarknaden. För alla i branschen?  Affärssystemleverantörerna har drabbats.  Försäljningen av affärssystem har avstannat. Accenture visade i en nyligen publicerad studie att kunderna kunnat få upp till 70% rabatt på listpriserna på affärssystem. Rabatter är leverantörernas kortsiktiga åtgärder att hålla igång försäljningen och tom att kunna erövra marknadsandelar. För en kund är det samtidigt ett gyllene tillfälle att pruta.

Accenture pekar på 6 krafter som påverkat denna gynnsamma situation för kunderna: 

  • Affärssystemmarknaden har blivit mogen med lägre tillväxt och mer sofistikerade krav från kunderna
  • Konkurrensen har ökat inte bara från gamla konkurrenter utan även nya entreprenörer
  • Uppköp och sammanslagningar av affärssystemleverantörer. Detta har krånglat till marknadsstrategier och orsakar problem med integrering av produkterna
  • Nya affärsmodeller som SaaS, On Demand Computing, molnet och Open Source, vilka krossar befintliga licensmodeller
  • Nya marknader
  • Teknologi faktorer som SOA – Service Oriented Archtecture

Dessa krafter sammantaget gynnar kunderna att kunna byta affärssystem, framförallt i en konjektur som präglas av kraftig nedgång i ekonomin. Nu är möjlighet stor att få gott stöd från leverantörerna. Stort hinder för byte av affärssystem är att det antas att det kräver stora investeringar. Men tag i beräkning möjlighet till 70 procentiga rabatter, nya affärsmodeller som utgår från pris för användning och inte rätt till användning och nya finansieringsmodeller.

För leverantörerna är den stora utmaningen att möta de 6 krafterna ovan.  Kännetecknande vid paradigmskifte brukar vara inträde av entreprenörer med nya affärsmodeller. Idag kan vi skönja Saleforce.com, Fortnox, Ataio och Microsofts nya molnstrategi som dessa entreprenörer med nya affärsmodeller. IFS, IBS och SAP försöker med hänga med. Vad tänker Oracle göra. Larry Elison har under många år förfäktat On Demand Computing. Det är dags att visa det nu. Vi får se om de etablerade aktörerna lyckas behålla greppet om marknaden eller om entreprenörerna tar över…

Sir N

Fler Sir N kommentarer.

Mer om affärssystem och blogginlägg av Sören Janstål på ComputerSweden.

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)



Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments