”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N inside:

Är affärssystemet ett hinder vid företagsförvärv?

Efter ett företagsförvärv är den viktigaste uppgiften att sammansmälta de båda organisationerna till en organisation. Utifrån ett IT-perspektiv är detta aldrig lätt. Men dagens molnbaserade lösningar kan erbjuda nya alternativ för detta.

Ett företagsförvärv kan vara en lång process. Ofta kommer en CIO in rätt sent i denna process.

IT avdelningen analyserar då målbolagets IT infrastruktur. Oftast identifierar de svåra integrations- och migreringssvårigheter. Det händer att dessa svårigheter t.o.m kullkastar de fördelar som man avsåg med förvärvet.

I ett exempel från TechWorld skriver Mary Shacklett att det kan ta mellan 18 och 24 månader att migrera det förvärvade företaget till köparens affärssystem. Hon skriver vidare om en amerikansk tillverkare bedömde att de inte hade tid eller råd med detta.

Lösningen på detta var att involvera  en tredjepartsleverantör, som tillhandahöll en generisk version av samma system som mottagarens affärssystem. Denna version hade naturligtvis inte alla anpassningar som de behövde, men eftersom det var en genetisk version var det relativt enkelt och smärtfritt att migrera. I migrationsprocessen, var det möjligt att dra nytta av fördefinierade programmeringsgränssnitt (API) i molnet som de lätt kunde  porta över till affärssystemet som det förvärvade bolaget hade använt.

Inte nog med det, detta ledde också att det förvärvande bolaget ändrade hela sin IT strategi till att bli molnorienterad. Den gav fördelar avsevärda fördelar för hela bolaget.

”Det var faktiskt vår förvärvsstrategi som ledde oss till en övergripande plan för att migrera hela vårt verksamhetskritiska system till molnet ”, " Sa CIO’n i det förvärvande bolaget.

Se även mitt tidigare inlägg ”Är ditt IT-system förberett för ägarbyte av företaget?”  som innehåller ett liknande syn på molnbaserade system.

Sir N

Sören Janstål

+46 8446 0771

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.

Follow sorenjanstal on Twitter

Fler Sir N inside.

Kommentera gärna detta inlägg

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber, Staxo och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Fjärde generationens affärssystem kommer nu - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - ERP - Sören Janstål - Sir N, inside