”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N inside:

Har ert företag råd att avstå från molnet?

- o -

Traditionella affärssystem körs på interna servrar. Omfattande IT-stöd är byggda kring dem. Det skapar utmaningar för de företag som använder dem. Då processer blir allt mer komplexa, automatiseringen ökar och att IT-infrastruktur förändras gör att företagen brottas med stora kostnader och problem för att vidmakthålla sina stora program-och hårdvarusystem.

Framväxten av molnbaserad affärssystem har startat en omvälvande förändring på affärssystemmarknaden. Genom att implementera ett verksamhetssystem i en SaaS- miljö i molnet ökar flexibilitet, kostnader blir lägre och behovet minskar av traditionell IT-stöd krav. Det leder till att molnbaserade affärssystem har ljus ljus framtiden framför sig.

Låt oss repetera några av fördelar med att flytta affärssystemen till molnet:

1. Lägre initiala och löpande kostnader
Affärssystem i molnet förlitar sig inte enbart på en prenumerationsbaserad betalningsmodell, vilket eliminerar behovet av stora initiala kostnader för implementering och utbildning. Gjorda undersökningar under 2012 och 2013 pekar på att implementering av molnbaserade affärssystem ger i genomsnitt 8 månaders snabbare ROI än för lokala lösningar.

2. Minskade resurser för uppgraderingar
Uppgraderingar av lokala lösningar är ofta kostsamma i både tid och pengar. Genom att använda en hostad lösning kommer dessa uppgraderingar att hanteras automatiskt av webbhotellet i molnet.

3. Inte beroende av i intern IT-kompetens
Molnbaserade affärssystem kan ta bort merparten av det internt IT-stöd för lokala system. I stället för att för att hantera backuper och övervakning i lokala servrar och databaser kan företagen i stället fokusera på att den egna kompetensen används till att säkerställa prestanda, nya funktioner och säkerhetsaspekter. Den tunga bördan av underhålla interna system tar man bort så att den egna IT-personalen kan fokusera på viktigare saker. Med SaaS, slipper vi att hantera uppgraderingar och felsökningar av onödiga problem. IT-folk brukar också tycka att nyutveckling är intressantare än att underhålla system

4. Frihet från inlåsning
Med data säkrade på ett säkert sätt i molnet kan företagen växa och förändra. Man är fri att flytta data när som helst och var som helst. Detta ger ökad kontroll och flexibilitet att växa och förändra.

Det finns ett antal andra faktorer som man bör överväga att besluta om och hur man använder molnbaserade tjänster för sina affärssystem. Exempelvis industrintyp, företagsstorlek, lösningskomplexitet, säkerhetsbehov och flera andra organisatoriska aspekter. Alltefter som tekniken för molnbaserade affärssystem mognar blir SaaS intressantare för fler. Då kommer fördelarna att ge fler och fler företag möjlighet att dra fördel av de lösningar som molnet ger.

Har du råd att avstå från molnet?


Sir N

Sören Janstål

+46 8446 0771

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.

Follow sorenjanstal on Twitter

Fler Sir N inside.

Kommentera gärna detta inlägg

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Fjärde generationens affärssystem kommer nu - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - ERP - Sören Janstål - Sir N, inside