”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N inside:

Redan 2016 kommer dagens affärssystem att kallas ”gamla affärssystem” enligt Gartner

Dagens affärssystem är på väg till affärssystemhistoriens sophög. Gartner ger denna utveckling högst två år. Dagens tungt skräddarsydda affärssystem får konkurrens från allt fler molnsystem. Molnsystemen lanseras i extremt användarvänliga förpackningar.

Gartner förutspår att 2018 kommer minst 30 procent av tjänstesektorn att flytta de flesta av sina affärssystem till molnet. De kommer till början vara en mix av lokala system och molntjänster.

Konceptet med ett enda affärssystem som  klarar ett företags samtliga behov är död. Det ersätts av en hybridstrategi som kombinerar molntjänster med en mindre kärna av lokala funktioner, exempelvis ekonomi och MPS.

Gartner varnar dock för att de utlovade kostnadssänkningarna kommer att dröja. Tjänsteföretagen kommer att leda utvecklingen mot molnet. För tillverkningsföretag, som är tungt investerade i ”gamla” affärssystem, kommer det ta längre tid.

Se http://www.zdnet.com/disintegration-of-erp-into-services-accelerates-7000025970/
för mer information.

Se och hör även Sir N "Dagens affärssystem är döende" på Youtube.

Sir N

Sören Janstål

+46 8446 0771

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.

Follow sorenjanstal on Twitter

Fler Sir N inside.

Kommentera gärna detta inlägg

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber, Staxo och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Fjärde generationens affärssystem kommer nu - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - ERP - Sören Janstål - Sir N, inside