”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N's comments:

Inget har hänt affärssystem på 20 år

- o -

Forrester genomförde nyligen en enkät bland IT-chefer om deras problem med sina affärssystem.

Resultat:

  1. Höga kostnader för att äga och drifta systemen, hela 91% är missnöjda
  2. Svårighet att uppgradera (87%)
  3. Dåliga kopplingar mellan olika funktioner (86%)
  4. Möter affärskraven dåligt (80%)
  5. Dålig flexibilitet (75%)

Många IT-chefer tror att flexibiliteten kommer att öka, tack vare leverantörerna blir bättre och skapar bättre konfigurationer!!!

Faan tro't. Redan 1990 pekande Dennis Keeling i sina undersökningar på samma dåliga flexibilitet. Han ingav också gott hopp om kommande bättringar.

Sir N konstaterar: Inget har hänt flexibilitet på 20 år

Sir N
Sören Janstål

Fler Sir N kommentarer.

Kommentera gärna detta inlägg

Mer om affärssystem och blogginlägg av Sören Janstål på ComputerSwedens websida.

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - Sören Janstål - Sir N