”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N inside:
Allt fler stora globala koncerner väljer flerskiktad affärssystemstrategier

Allt fler koncerner väljer lokala affärssystem efter smörgåsbordsmodellen för sina dotterbolag. Det kan exempelvis betyda att koncernerna håller sina administrativa affärssystem på huvudkontorsnivå.

Det som kan vara betydelse är om dotterbolag måsta följa särskilda redovisningsbestämmelser, anpassning till den specifika tillverkningsprocesser eller speciella vertikala marknaderna.

Funktionalitet
Aberdeen Group visar att tillverkande dotterbolag kan behöva speciella moduler som fokuserar särskild styrning av unika processer och medarbetarengagemang, dvs ”bäst i klassen”

Kostnadseffektivitet
Intuitiva kommer man på att  många olika äldre affärssystem är dyrt. Det innebär krav på lokal kompetens på flera platser. Också att stödja många skräddarsydda lösningar kostsamt.

För små och mellanstora dotterbolag kan det däremot vara olämpligt ha en alltför stor och dyr kostym. Det talar för att man kan uppnå kostnadseffektivitet genom att ha en flerskikts strategi.

Genomförande
För små dotterbolag kan man snabbare och enklare implementera ett mer ändamålsenligt affärssystem.  Att dessa dotterbolag ska delta i ett ”Big Bang” projekt kan vara förödande. Standardiseringsträvanden får inte tvinga de små bolagen att gå in i ett stort system. Vid förvärv av nya bolag kanske det bättre att de stannar med sitt nuvarande flexibla system. Koncernerna bör ha en medvetenhet om vad som kan göras i sådana situationer

Utmaningar
Det finns utmaningar, t.ex dataintegration, dubblering av resurser och förvaltning från flera leverantörer. Aberdeen säger också att projektrisken är 3 gånger så stor vid flerskiktad affärssystemstrategi!

Framtidens affärssystem för globala koncerner
Cirka en tredjedel av de globala koncernerna har en flerskiktsstrategi och andelen ökar. Framför allt för konglomerat med vitt skilda verksamheter.

Affärssystemmarknaden växte genom att konsolidera olika back-office världar till lokala fördelar. Nu kan företag få det bästa av två världar:
  • fördelar med kraftfulla lokala affärssystem som håller dotterbolagen och deras kunder lyckliga
  • integration så att den globala styrningen ger den stora bilden

Tänk globalt, agera lokalt.

Se också Berndt Lobalk, min kollegas kommande blog inlägg, om centifugalkraften i organisationer.  Den påskyndar söndring. Den är applicerbar för stora globala organisationer och deras användning av affärssystem

Sir N

Sören Janstål

Ring070-727 67 95

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.

Follow sorenjanstal on Twitter

Fler Sir N inside.

Kommentera gärna detta inlägg

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber, Staxo och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Fjärde generationens affärssystem kommer nu - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - ERP - Sören Janstål - Sir N, inside