”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N's comments:

Farväl alla bakåtriktade Balanced Score Cards

- o -

IBM satsar på prediktiva analyser genom sitt köp av SPSS. SPSS är kända för sina statistikprogram. Prediktiva analyser är en ny het nisch som inte bara genererar rapporter utifrån gamla data, utan även tar fram prognoser för framtiden. Prediktiva analyser kan exempelvis användas för att skapa modeller över framtida utfall. Om-så-analyser blir alltså möjliga för att utröna möjliga konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Vid hastigt påseende kan man säga att det har vi alltid kunnat göra i t.ex MS Excel. Det svåra har varit att bedöma möjliga konsekvenserna för olika handlingsalternativ. Kan man få systemstöd för detta? Det ska bli intressant och se om vi äntligen kan få framåtriktade nyckeltal, KPI er – Key Performance Indicators.

Farväl alla bakåtriktade Balance Score Cards.

Affärsområdet ska sysselsätta 4000 konsulter inom IBM. Det brukar betyda 100 personer inom IBM Sverige.

Sir N
Sören Janstål

Fler Sir N kommentarer.

Kommentera gärna detta inlägg

Mer om affärssystem och blogginlägg av Sören Janstål på ComputerSwedens websida.

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments