”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N's comments:

Ska E-fakturor vara så svårt?

o

Alla vill ta emot fakturor elektroniskt, men ingen vill sända fakturor elektroniskt. Varför?

Gigantiska besparingar kan göras med elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Leverantörsfakturan kan automatiskt kopplas till en elektroniska inköpsorder. Därigenom kan den automatiskt attesteras om tillhörande varuleveranser är registrerade och godkända.  Man slipper cirkulera pappersfakturor för att få manuella konteringsstämplar, sak-, belopps- och ansvarskonteringar.  Dessa moment innehåller så stor besparingspotential så man kostar på sig att utveckla manuella och klumpiga inskanningsrutiner för pappersfakturor för att initiera elektroniska flöden. Elektroniska flöden innebär många fördelar. Vi talar ofta om återbetalningstider på 3-4 månader. Vi talar inte om flera år.

Incitamenten är extremt goda på att skanna in pappersfakturor. Tänk om leverantörerna i stället skickar sina fakturor elektroniskt. Varför gör han inte det? Vilka incitament för leverantörer och kunder kan vi räkna med. Jag återkommer i frågan.

Sir N

Fler Sir N kommentarer.

Mer om affärssystem och blogginlägg av Sören Janstål på ComputerSweden.

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments