”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N inside:

CRM Social i fjärde generationens affärssystem

- o -

Mål för CRM är att göra det möjligt för företag att effektivt hantera sina kunder i syfte att kunderna köper deras produkter eller tjänster. Det finns ingen dubbelriktad kommunikation med kund i traditionella CRM-system. Sociala medier nätverk möjliggör att marknadsförare kan agera och engagera sig i realtid med kunderna.

I själva verket, enligt Forrester Research, förväntas marknadsföringsutgifterna i sociala medier $1,6 miljarder  2011 till $5,0 miljarder 2016, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 26%. Trots den starka tillväxten, förblir social CRM mindre än 5 % av den totala CRM marknaden.

De funktioner som social CRM-leverantörer erbjuder avspeglar någon av fyra typiska utgångspunkter:

  1. hosting för att stödja varumärken
  2. övervakning och avlyssning av olika sociala medier för att svara i  dessa fristående sociala nätverk
  3. underlätta kommunikation av B2B eller (B2C) kontakter
  4. insamla recensioner från sociala medier för kunna att påverka försäljningen

Utvecklingen av CRM till social CRM gör att passiva kunder försvinner. Chess Media Group konstaterar att konsumenter är mer engagerade nu än någonsin tidigare. Konsumenterna bestämmer denna utveckling, inte leverantörerna. Företagen måste interagera med kunderna. De måste vara respektfulla. Företagen måste medvetet handla med de rätta svaren i varje interaktion. Detta kommer att kräva större intern samverkan med ekonomi, verksamhet, produktutveckling och andra avdelningar inom företagen. Företagen måste skapa egna processkartor som beskriver hur social CRM ser ut inom deras organisation för att fånga värderingar som hämtas från kundernas nätverk. Detta kräver långsiktighet och noggrann planering.

Fig 1: Evolution of Social CRM

CRM Social Evolution

Källa : Chess Media Group .

En del företag har börjat förstå detta. Den sociala CRM rörelsen motsvarar successivt detta  Den sociala CRM-processen kan delas upp i fyra steg :

  1. företag samlar in feedback från sociala medier
  2. organisationer tillgodoser sina CRM system med information som samlas in. Informationen genererar ytterligare beskrivning av användarprofiler för de enskilda kunderna
  3. leverantörerna bestämmer vad som ger värdefulla uppgifter och kan användas för enkilda kunder  och större grupper av kunder med liknande behov
  4. leverantörerna påverkar  de enskilda kunderna på ett proaktivt aktiviteter    

Social CRM fokuserar på de relevanta konversationer som äger rum online och offline. Det handlar inte bara om hur företagen kommer att agera vid dessa nya typer av kunder och de krav som ställs på organisationen. De måste även agera på  påverkare som bloggare, oberoende analytiker och kunder.

Fig 2: Social CRM Process

CRM process

Källa : Chess Media Group.
  .

Sir N

Sören Janstål

Ring070-727 67 95

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.

Follow sorenjanstal on Twitter

Fler Sir N inside.

Kommentera gärna detta inlägg

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Fjärde generationens affärssystem kommer nu - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - ERP - Sören Janstål - Sir N, inside