”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N inside:

Är ditt IT-system förberett för ägarbyte av företaget?

- o -

När man skapar en gemensam IT-plattorm för en koncerns bolag, planerar man för avsevärda fördelar med en sådan strategi och taktik:
  1. Kalkylmässigt kan bolagen dela på kostnaderna för drift och IT-investering
  2. Man skapar effektiva och starka integreringar mellan processerna mellan och i de olika bolagen
Att förvärva och avyttra bolag är numera vanligt. Har det avyttrade bolaget gemensamt affärssystem och är starkt integrerade med övriga bolag i koncernen försvåras operationen. Att ”klippa ut” affärssystemet vid avyttring av bolaget tar tid och är kostsamt. Lika svårt är det då att anpassa IT-systemen till den mottagande koncern/ägare.

Enklare hade varit om det avyttrade bolaget har eget autonomt affärssystem med lösa kopplingar till övriga bolag.

De kalkylmässig fördelarna för drift och investering i gemensamt affärssystem är oftast felkalkyleringar om implementeringen är omfattande och komplex. Undersökningar pekar på att verkliga kostnaderna överträffar kalkylerade kostnaderna med mer än 45% vid omfattande och komplexa implementationer. Därmed har det främsta skälet för en gemensam IT-plattform fallerat.

De starka integreringarna som var det andra syftet för en gemensam IT-plattform är i stället ett hinder för avyttring av ett bolag. Det kan försena både dom juridiska övertagandet och även senarelägga dom strukturella fördelarna som företagsförvärvet kommer att innebära.

Konglomerat med varierade verksamheter bör fundera över om de verkligen ska ha en gemensamma IT-plattformar. Exempel på sådana koncerner är Johnson, Kinnevik, New Wave, Ratos, Saab och Trelleborg.

För dessa koncerner är autonoma affärssystem ett solklart val.

Once again, keep it simple, stupid!


Sir N

Sören Janstål

+46 8446 0771

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.

Follow sorenjanstal on Twitter

Fler Sir N inside.

Kommentera gärna detta inlägg

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber, Staxo och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Fjärde generationens affärssystem kommer nu - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - ERP - Sören Janstål - Sir N, inside