”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N inside:

Affärssystem mognar aldrig

- o -

Jag har hela tiden haft fel, då jag antog att affärssystemmarknaden så småningom kommer att bli mogen som alla andra marknader. En tillväxt på 3-6% per år med alltmer pressade marginaler har varit min prognos. Varför hade jag så fel?

Var beredd på flera års modernisering och expansion!

Den pågående evolution inom hårdvaru- och programvaruteknologi har nått den kritiska massan för ett paradigmskifte inom IT arkitektur (t.ex från stordator till client/server till web läsare). På goda grunder kan man anta den mest dramatisk och revolutionerande förändringar står för dörren då det gäller databaser och applikations arkitektur. Det kommer att pågå under 20 år.

Fem möjlighetsfaktorer

Affärssystem står inför den fjärde fasen modernisering med fem möjlighetsfaktorer

  • Mobiler - användargränssnitt med smarta telefoner och paddor
  • Molnet - förändringar i back end teknologi. Den fokuserar mer på transformering av nya leveranssätt nya betalningsmodeller.
  • Big Data - nya applikationer och sätt att hantera av stora volymer av data från vitt skilda källor t.ex dagens pekmobiler, digitalkameror och videokameror, men även av digitala sensorer, bland annat RFID, som är inbäddade i bilar, oljeledningar, elledningar, vägar, trafikljus, vattenledningar, sjukhusinstrument, skogsindustrin, mm. Se wikipedia för beskrivning av Big Data.
  • Fast Data - den betydligt högre fart som data kommer att behöva hanteras.
  • Social - dessa informationsmängder kommer att delas mellan olika organisationer och människor

Ovanstående fem möjlighetsfaktorer kan var och en för sig lyfta hela programvaruindustrin. Sammansmältning (konvergens) av dessa möjlighetsfaktorer kommer att lyfta programmarknaden mångt mycket mer. Detta på samma sätt som client/server och web plattformar ledde till enorma investeringar på 1990 talet.

Varför just nu?

Den genomsnittliga åldern på affärssystem är idag 10-15 år, sedan dagens affärssystem började få sin nuvarande arkitektur i början av 1990 talet. Att bygga in ovanstående 5 möjlighetsfaktorer blir komplexare och svårare ju äldre ett system är. Lättast är att börja om från början. 15-20 år brukar en skicklig leverantör kunna hålla sitt system i luften på marknaden. Se min beskrivning av Bostonmatrisen. Åldersymptomen börjar synas tydligt med konstiga programfel och begränsade möjligheter att bygga in nya funktioner pga den obegripliga spagettikoden som oundvikligen börjar känneteckna allt äldre systemen. Till slut blir det mer kostnadseffektivt att skriva om affärssystemet från början.

Användarna, framför allt de yngre, kommer att upptäcka de nya fem möjlighetsfaktorerna och skapar press på förnyelse.

Tornado

Börsanalytiker bedömer idag att affärssystemmarknaden är mogen och stabil med svag tillväxt. Förutsättningarna i form av nya möjlighetsfaktorer och nya efterfrågan från användarna kommer att skapa fantastiska möjligheter för helt nya aktörer. De befintliga aktörerna kommer att försvara sig mot de nya konkurrenterna. Räkna med turbulens och tilltagande omvärdering även från börsanalytikerna. Från stabil marknad till Lobalks tornados (se CS grannens blogg).

Sir N
Sören Janstål

Follow sorenjanstal on Twitter

Fler Sir N inside.

Kommentera gärna detta inlägg

Mer om affärssystem och blogginlägg av Sören Janstål på ComputerSwedens websida.

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - ERP - Sören Janstål - Sir N, inside