”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören JanstålGeorg Silbers blog:

Effektivare Resurser med Lean och Agila Projekt - Del 1

- o -

 Georg Silber  Syftet med denna bok är att den ska vara en hand-griplig instruktion till hur man kan öka effektivite-ten genom att minska resursslöseri i organisationer och projekt och få fler projekt klara enligt plan. Den är tänkt att i första hand tillämpas hos tjänsteproducerande organisat-ioner som bedriver sitt arbete projektorienterat och visa hur de kan minska resursslöseri......

Se de första 11 sidorna (PDF) inklusive innehållsförteckning för samtliga 250 sidorna. Resterande kapitel kommer att publiceras i kommande nyhetsbrev.

Vid pennan/Georg

Georg Silber

http://www.linkedin.com/in/enterprisepmoexpert
www.ln4solutions.com

Synpunkter på det jag skriver, frågor och annat välkomnas med email till Georg Silber eller ring direkt på 0708 502 191

Georg Silber
Georg Silber har 30 års erfarenhet av projektarbete i alla roller, från konstruktion av elektronik och programmering till projektledning, kvalitetssäkring och företagsledning. Under sina år som konsult formulerade han ett tiotal projektmodeller och att skapade ett för den tiden unikt projektstyrningsprogram avsett för matrisorganisationer med namnet SilberPlan och som nu 22 år senare fortfarande används av flera stora organisationer.

I sitt nya företag, Ln4 Solutions AB och är ny programvara för projekt och portföljer för projektkontor framtaget som bygger på direkt samverkan mellan personerna i organisationer där ledningen vill öka den effektiva resursanvändningen och där arbetet sker i projektarbetsform. Resursplaneringen är starkt förenkla och anpassat för organisationer som arbetar mer i team och passar även bättre för agila metoder och vid tillämpningar av Lean.
Kommentera gärna detta inlägg

Fler inlägg i Georg Silbers blog

Länk till Georgs hemsida

Sören Janstål  Se även Sir N inside.

Fyll i

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - ERP - Sören Janstål Berndt Lobalk Corner Sir N, inside, Georg Silber