”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sören Janstål kommenterar

Rätt tänkt, Intentia!

Intentia köper det konkursade danska bolaget Catalog. Catalog var bara för 2-3 år sedan ett av de två ledande programvaruhus för e-handelslösningar.

Catalog hade då ca 30 000 konkurrenter på e-handelslösningar. Enbart i Stockholm fanns 30 av dem. Helt klart är att konkurrensen för dessa har varit extremt hård trots stor marknadstillväxt. De har dessutom konkurrerat med affärssystemleverantörerna, som tagit fram egna färdigintegrerade e-handelslösningar.

Vi som upphandlar system har upptäckt att valet står mellan

1. Bra e-handelssystem med dålig integrering till affärssystem
2. Välintegrerade system med oattraktiva e-handelsmoduler från affärssystemleverantörerna

Marknads- och försäljningsorganisationerna bland kunderna vill ha alternativ 1. IT- och ekonomichefer förordar alternativ 2. Det tredje alternativet ”bra välintegrerade e-handelssystem” har lyst med sin frånvaro.

Många leverantörer försöker att tillhandahålla det 3: e alternativet. Exempel på olika sätt:

- E-handels leverantörer köper upp eller bygger själva affärssystem
- Affärssystemleverantörerna köper upp eller bygger själva e-handelssystem
- Integratörer växer fram, exempelvis Cap Gemini Ernst & Young och PWC

Nya tekniska hjälpmedel kommer för att underlätta hybridintegreringen, t.ex. MS Biztalk.

Man kan föranledas att tro att det bara är att slå ihop en programmakare för e-handelssystem med en affärssystemleverantör. Tekniska möjligheter finns att integrera deras produkter. I verkligheten har det inte varit så enkelt. Skillnader i företagskulturer hindrar oftast detta. De kan helt enkelt inte samarbeta. De förstår inte varandra. De kan inte enas om vad som är viktigt. E-handelsprogrammerare tycke att man är alldeles för noggrann i bokföringsprogrammet. Omvänt tycker affärssystemprogrammeraren att man slarvar för mycket i e-handelsmodulen. Avstämningskontroller saknas etc. Exempel på kulturkrockar hittar vi i Framfab’s fusion med Guide, Cell’s med Mandator.

Intentia, ni tänker rätt! Men ni måste jobba med kulturen …..


Sören Janstål.

Ge dina kommenter på denna sida!

Fyll i nedan

Email adress

om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Uppdaterad 2002-02-22