”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


ENDAGS MBC KONFERENS

Hur öka vinsten med nyttoprissättning med Yield Management och Target Costing!

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Vi presenterar del senaste trender där alltfler företag i alla branscher inklusive IT övergår från helt kostnadsbaserade priser till flexiblare system i syfte att sätta: ”rätt pris för rätt kund vid rätt tillfälle.” Tillverkande företag som Toyota och Volvo inför target costing och lifecycle-tänkande. Företag med stora fasta kostnader inför Yield management för att utnyttja resurserna bättre och påverka kundens beteenden. SJ har i dagarna helt slopat fasta priser. IT- branschen börjar sälja in sina tjänster med del i vinsten. Ett affärssystemföretag erbjuder sina kunder en betald Opportunity Analys och lovar sedan att deras system skall åstadkomma resultatförbättringar som de vill ha del av utöver licenskostnaden.

För att övergå till en flexiblare prissättning behövs en fast grund att stå på i form av nya dynamiska kalkylsystem, noggrann analys av kundlönsamhet och moderna beslutsstödssystem.

En koppling till handel och beställning via webben är en nödvändig förutsättning.

Alla företag kan öka sin vinst genom att lära sig dessa nya teorier och hur man bär sig åt för att genomföra dem i praktiken. Vi ger också praktiska exempel på tillämpningen

Denna konferens är den första i Sverige som behandlar detta nya område där vi ger en sammanfattning av ”the state of the art” inom detta nya område för att både öka kundens nytta och företagets vinst.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med intäkts- och kundstrategier

Dessa kan vara:

 • Företagsledare och styrelseledamöter
 • Ledningsgrupper
 • Controllers och marknadsförare
 • IT-chefer
 • Leverantörer
 • Konsulter

Program

 • Inledning
 • Hur övergång från cost based till nyttobaserad prissättning ökar vinsten  
 • Den nya begreppsapparaten – en genomgång
 • Kundens nyttor som utgångspunkt för nya prisstrategier.
 • Nyttor och nyttoerbjudanden istället för produkttänkande
 • Jobs-to-be-done teorin och lean solutions som utgångspunkt
 • Olika strategiska inriktningar
 • Hur mäta kundens lönsamhet?
 • B2B och B2C situationer- exempel
 • Nyckeltal för resursutnyttjande
 • Service Management
 • Target Costing och Yield Management –hur fungerar det?
 • Vinstdelning hos IT- företag och andra tjänsteföretag
 • Praktikfall
 • Hur införa?
 • Ny kunskap och Nya IT-system, vad behövs
 • Sammanfattning

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, leverantörer, nyttoprissättning, yield, management, target, costing


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika