”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Hur göra TCO-kalkyler?

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanTCO eller Total Cost of Ownership blir ett allt intressantare beslutskriterium även inom IT-branschen. Ledande analysföretag använder den. TCO innebär att vid t.ex en upphandling inte bara titta på inköpspriset utan att identifiera och kvantifiera alla kostnader som är förbundna med  det inköpta  under dess livstid och även beakta avvecklingskostnaden. 

TCO måste kopplas till de olika investeringsstrategier som företaget valt i sin IT-strategi beroende på affärsmodeller och processer. TCO kan kopplas till val av leverantörer och sourcing beslut. Den kan användas för att påvisa lönsamheten i att påskynda utbyten av gamla system mot nya modernare och effektivare. Den ger IT-avdelningar och ekonomer och företagsledningen ett gemensamt språk som leder till välavvägda beslut

Program

 • Vad innebär TCO-metoden?
 • Hur TCO tillämpas i olika branscher. Några exempel
 • Hur kan den tillämpas inom IT-branschen?
 • PraktikfallHur använda TCO som underlag för sourcing-beslut
 • Affärssystemssatsningar och TCO
 • Hur införa TCO-tänkande?
 • Vad driver kostnader?
 • IT-strategiernas betydelseKopplingar till budgets
 • Kopplingar till teknikutveckling och investeringsstrategierHur beakta i investeringskalkyler?
 • Gör så här!

Denna konferens kan genomgås fristående men kompletterar våra övriga succékurser:

 • Hur sänka IT-kostnader
 • Hur räkna hem och sälja in IT-investeringar och
 • Hur lyckas som CIO! 

Konferensen:Konferensen vänder sig till alla som sysslar med IT-investeringar det kan varaEkonomer, IT-ansvariga, Leverantörer och IT-konsulter och IT-skribenter.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, IT-chef, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, TCO, Total, cost, ownership, kalkyler


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika