”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


MBC KONFERENS

Seminarium - Trender 2010 -2050

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanTrender och cykler 2010 -2050!

Vad kommer framtiden att innebära? Det är en fråga som sysselsätter alla som sysslar med företagsstrategier och affärsplaner. Den nuvarande globala finanskrisen kom oväntat för de flesta  som förlorat triljoner. För några få så kom den enligt tidtabell. Det finns ett antal trendspanare som skrivit böcker om framtiden. De som studerat ekonomisk historia de senaste 200 åren uppmärksammar att ekonomin upprepar sig i regelbundna cykler. Dit hör professorn Lennart Schön som redan år 2000 förutsade den nuvarande krisen baserat på olika cykler i sin bok En modern svensk ekonomisk historia. Det finns ett stort antal forskare i ämnet som synliggjort de krafter som driver utvecklingen. En del har av rätt och en del har missat grovt. Klimatet har alltid intresserat. På 50-talet gick vi mot en ny istid, just nu påstås vi gå mot en ny global uppvärmning. Teknikutvecklingen driver förändringar. I Sverige på 50-talet försvann skoindustrin i Sverige. På 60-talet: textil och konfektionsindustrin. På 70-talet försvann varven. Bilindustrin är just nu i kris. 2009 har Don Tapscott har skrivit en bok ”Grown up digital” som handlar om hur” the net generation is changing your world” Skivindustrin hotas av gratis nedladdning via nätet. Dagstidningar har det kämpigt i konkurrens med nätnyheter. Utvecklingen går vidare och ur den kreativa förstörelsen uppstår nya företag och verksamheter. De grundläggande köpbehoven finns kvar men nya lösningar skapas av nya företag. Alltfler marknader ändras snabbt och framgångsrika affärsmodeller numera är kortlivade och kopieras. Alla strategier stöds alltmera av IT i olika former.

I denna konferens ger vi en översikt av ett stort antal trendforskares arbeten.  I vilka avseende de är överens och vilka grundläggande faktorer som driver utvecklingen. Enkla samband är ofta bortglömda av planerare. Antalet barns om föds påverkar behovet av leksaker, barnvagnar, skolklasser etc.       

Syftet är att öka förståelsen för hur olika trender kan användas för att  hantera och skapa innovativa, konkurrenskraftiga och framgångsrika strategier och vilken omvärldsförståelse som behövs för att hantera nya beslutssituationer och vilken roll IT-stöd kan spela. Det är främst i USA som den nya forskningen sker, och resultaten publiceras främst på engelska. Många i Sverige får därför inte lätt tillgång till denna kunskap.  Ej heller har den nya litteraturen hunnit in i kursplanerna.

Syftet med denna konferens är :

-att spara tid åt deltagarna genom att översiktligt redovisa ett antal trendforskares resultat anpassade till svenska förhållanden tillsammans med massor av exempel

- att ge deltagarna nya arbetsmodeller för att kunna förnya sina affärer för att möta en hårdnande konkurrens på grund av  tilltagande kundbrist.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med strategier och omvärldsanalys på ledningsnivå. och som behöver spara tid genom att snabbt uppdatera sig och står inför att förnya och förändra.

Dessa kan vara:

 • Ledningar inom IT-företag och andra företag med snabb omvärldsförändring
 • CIO:s
 • Investmentmanagers
 • Analytiker
 • Pre-sales ansvariga som behöver förstå sina kunders strategier
 • IT-strateger och verksamhetsarkitekter
 • Konsulter som arbetar med förändringar
 • Organisationer och myndigheter

Deltagarantalet i varje konferens är begränsat för att ge deltagarna tillfälle att interagera med föreläsaren och varandra eftersom de ofta kommer från olika branscher. Erfarenheten visar på ett bättre resultat om flera från samma företag deltar samtidigt.AGENDA

 • Inledning
 • Megatrender ,makrotrender och midrotrender i omvärlden.
  • USA, EU, Asien, Afrika
  • Globalisering ,marknadsekonomier och  aktieägarvärde,

 • Upprepar sig historien?
  • Varför och hur?

 • Cykler finns de?
  • 80 , 40 och 20 års cykler?

 • Trender 2010-2050?
  • En översikt av ett antal trendspanare
  • Vilka gemensamma trender kan urskiljas

 • Den nuvarande krisen – blir den långvarig?                                                   
  • Orsaker och hur den borde hanteras?
  • Blir den ett L, U, V eller W?

 • Hur fungerar den nya spelplanen för företag och organisationer?
 • Gamla sanningar och nya
 • Hur utforma framtidsinriktade strategier. Hur förändra?
 • Hur tillämpa de nya kunskaperna   på den egna situationen  och bli en vinnare!
 • Sammanfattning

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, IT-investeringar, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, upphandling, utvärdering


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika