”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


EN-DAGS MBC KONFERENS

Hur göra en strategi för right-sourcing, outsourcing, offshoring för övergång till  SOA

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Outsourcing  eller right-sourcing?

Många har outsource´at bara för att spara kostnader, och misslyckandena är många. Att bara anlägga snäva kostnadsaspekter är farligt? Att göra en strategi relativt IT-teknologins utvecklingskurvor för right sourcing betyder att avgöra hur ett företag eller en organisation skall skaffa IT-resurser i form av personer och utrustning i egen regi eller genom inköp. Denna strategi skall stödja och förändras med företagets eller organisationens övergripande affärsidé och strategi.

Core och context och teknikssprång

Olika IT-teknologier ersätter varandra i ett ständigt kretslopp där IT från början kan vara en unik konkurrensfördel (mission critical och core) för ett företag men över tiden förvandlas till standard ( context och non – mission critical) eller t.o.m en belastning . It-teknologin utmärks av ständig förändring, med också av dramatiska tekniksprång som gör att system byggde med gammal teknik blir omoderna och en belastning för företagets konkurrenskraft. De gamla systemen måste bytas. Detta driver just nu på SOA Service Oriented Architecture

Nya flödesorienterade affärsmodeller.

Den nya konkurrenssituationen driver fram nya kundorienterade affärsmodeller som ställer krav på att ett antal system skall samverka i flöden och också kunna ingå i en integration med kunder och leverantörer. Många organisationer upptäcker nu att de har många gamla system som byggts för en annan stuprörsorganisation och kräver stora åtgärder. För att lösa det problem krävs användning av ny teknik.

Ökade soucingmöjligheter.

Möjligheterna att köpa utifrån dvs sourca eller out-sourca av duktiga leverantörer både nationellt och globalt har ökat. Att outsourca bara för att sänka kostnader eller bli av med problem har lett till stora och dyrbara misstag för företag.

Stegvis modernisering eller Rip and  replace?

Skall de gamla systemen skrotas (rip och replace) eller kan delar återvändas eller moderniseras i steg? Vad händer med affärssystem?

Kretsloppsperspektiv.

Det gäller att anlägga ett kretsloppsperspektiv från ett företagsledningsperspektiv och se och förstå affärspotentialen i ny teknologi, avgöra om, hur och när den kan stödja affärsstrategin, ta fram beslutsunderlag och räkna hem den, införa den på lämpligt sätt, och ta hem vinsterna och sedan avveckla den stegvis i takt med att utvecklingen går vidare.

I denna konferens tar vi upp ett helhetsperspektiv och ger också ett antal exempel.

Program

 • Technology Adoption Life Cycle? Hur IT-teknologi kommer och går.
 • Hur se och förstå affärspotentialen i nya IT-teknologitrender
 • Belysa alternativen tillverka själv eller köpa utifrån helt eller delvis
 • Kalkyler och beslutsunderlag: Lämpliga nyckeltal och benchmarking
 • Fastlägga sourcingstrategi, internt och externt
 • Kriterier för att identifiera och att välja lämpliga leverantörer
 • Genomföra upphandlingar och hantera förhandlingar om priser och avtal
 • Planlägga en lyckad omställning av verksamheten
 • Realisering av planerade nyttor  avseende affärsnytta och ekonomi och kalkyler
 • Vidtaga kontinuerliga förbättringar (kaizentänkande eliminering av ”muda”)
 • Praktikfall från företag och myndigheter

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, outsourcing, rightsourcing, right-sourcing, offshoring, SOA


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika