”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


MBC KONFERENS

Blir SOA affärsystemens död?

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Det finns en växande kritik mot affärssystem i många avseenden.En del kritiker talar om ”kejsarens nya kläder”! Kostnadsöverdrag, dyrt underhåll, dålig täckning av affärsprocesser och att de inte åstadkommer utlovad affärsnytta.

Nu hotas de av nya alternativ dvs SOA.I denna konferens presenterar vi de trender som ledande analysföretag nu är eniga om kommer.Nästa heta begrepp är SOA Service Oriented Architecture.

Bland företagsledare och ekonomer börjar nu insikten växa om vad det innebär. Alltfler företag ställs inför att deras kunder via nätet eller på andra sätt vill in i deras system och få lägga order, göra låneansökan, göra köp, göra skadeanmälningar etc och få omedelbart svar.

Kunder lämnar företag vars system inte klarar detta. Under dialogen mellan kunden och företaget Kan det vara nödvändigt för företaget att i sin tur accessa sina leverantörers system eller kreditupplysningssystem  eller process-system. Dvs aktiviteterna blir ”pulldrivna ” av kunderna.

Nu börjar det komma nya programvaror som kan klara hela affärsprocessen och som medger accesstill både egna och andras system. Denna konferens beskriver den nya utvecklingen och hur man göra en strategi.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med  affärsanalys och beslutsstöd på ledningsnivå.Dessa kan vara:
 • Ekonomer
 • Företagsledning
 • Marknadsanalytiker
 • IT-chefer
 • IT-strateger
 • Affärssystemutvecklare

Program

 • Företagens viktigaste affärsprocesser och hur ta kontroll över dem!
 • Exempel på nya kundrivna behov.
 • Serviceoriented Arcitecture vad är det?
 • Varför SOA kan bli affärssystemens död?
 • Affärssystemen och Bostonmatrisen?
 • De nya spelarna och de nya produkterna!
 • Hur göra en strategi för att utnyttja SOA för bättre styrning och lägre kostnader?
 • Sammanfattning

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, SOA, Service, Oriented, Architecture


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika