”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


MBC KONFERENS

Hur sälja in SOA på företagsledningen?

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

SOA - Service Oriented Architecture innebär ett stort teknikskifte för IT-avdelningen. Det kommer att kräva dramatiska omställningar av verksamheten.

Företag med många och komplexa system måste bestämma sig om de skall skrotas eller renoveras. Personal måste  utbildas. Den totala notan kommer at bli hög. I banker och försäkringsbolag  t.ex uppgår IT-kostnader till bortåt 30 % av kostnadsmassan. Det är uppenbart att det inte räcker med tekniska argument.

Företagsledning behöver andra argument för att stötta denna stora omställning. I denna konferens går vi igenom de argument som kan användas till företagsledningen.

Alltfler företag ställs inför att deras kunder via nätet eller på andra sätt vill in i deras system och få lägga order, göra låneansökan, göra köp, göra skadeanmälningar etc och få omedelbart svar. Kunder lämnar företag vars system inte klarar detta. Under dialogen mellan kunden och företaget Kan det vara nödvändigt för företaget att i sin tur accessa sina leverantörers system eller kreditupplysningssystem eller process-system. Dvs aktiviteterna blir ”pulldrivna ” av kunderna. Ett antal system måste kunna samverka i en process. Det kan åstadkommas, med SOA-teknik

IT- branschen står inför ett stort teknikskifte när det gäller sättet att bygga IT-system. Det betyder att över tiden måste alla gamla system renoveras eller bytas ut. Det betyder också behov av en kunskapsförnyelse. Det kommer att förändra värdekedjan för distribution av IT. Gamla leverantörer kommer att försvinna. Nya kommer att dyka upp, en del av dessa lyckas. Personal med för gamla kunskaper måste omskolas, eller avskedas. Ungefär som övergången från minidatorer till servers för några år sedan. IT-ansvariga inser förändringsbehoven, men kan de kommunicera det till företagsledningen? Talar de företagslednings språk och kan se de möjligheter som SOA skapar ur affärsidé synpunkt och konkurrensförmåga, I denna konferens anlägger vi ett kundnytteperspektiv och visar vilka argument som kan användas för att sälja in teknikskiftet på företagsledningar.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med  affärsanalys och beslutsstöd på ledningsnivå. Dessa kan vara:
 • Ekonomer
 • Företagsledning
 • IT-chefer
 • IT-strateger
 • Affärssystemutvecklare
 • Säljansvariga

Program

 • Företagens nya konkurrenssituation kräver samverkan mellan olika företag i värdekedjan!
 • Exempel på nya kundrivna behov.
 • Serviceoriented Arcitecture vad är det?
 • Vilka förändringar måste IT göra för att ställa om till SOA
 • Vad skall man gör med befintliga system ?
 • De nya leverantörerna och de nya produkterna!
 • Kriterier på vinnare?
 • Hur göra en strategi för att utnyttja SOA ?
 • Hur sälja in på företagsledningen
 • Sammanfattning

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, SOA, Service, Oriented, Architecture


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika