”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Blir SaaS IT-avdelningens död?

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Boken The Big Switch av Carr beskriver den stora förändring som nu är på väg när det gäller det nya leveranssättet av programvaror som kan sammanfattas i begreppet SaaS. När nu lågkonjunkturen slår till kommer allt fler företag att kritiskt granska sina totala kostnader för licenser och underhållsavgifter för t.ex affärssystem och konstatera att den kan halveras genom en övergång till SaaS. För de flesta så råder oklarhet vad som menas med detta. Det finns ett antal bokstavsbeteckningar. Vi reder ut begreppen och förklarar vad SaaS egentligen är och varför denna prismodell kommer att kraftigt förändra marknaden. Vi placerar in begreppet i den strategiska arbetsmodellen  ”Low End disruption.

Vi har identifierat åtminstone fyra företag som just nu uppfyller SaaS kriterierna. Lean-tänkande tar Vidare redovisar vi med räkneexempel, som visar hur det genom analys av total-cost-of–ownership går att göra drastiska kostnadssänkningar. SaaS kommer att kraftigt förändra marknaden för programvaror och leda till utslagningar men skapar också möjligheter för nya företag.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med IT-strategier på ledningsnivå. Dessa kan vara:
 • IT-chefer
 • IT-strateger
 • Ekonomer
 • Företagsledningen
 • Programvaruleverantörer

Program

Seminariet innehåller :
 • Vad är SaaS egentligen.
 • SaaS-arkitektur och  SOA-tänkande
 • Varför kan konceptet kraftigt sänka kostnader.
 • Exempel på leverantörer som erbjuder SaaS koncept.
 • Strategiska förklaringar till kommande förlopp, vinnare och förlorare
 • Räkneexempel
 • Hur utforma en strategi för att övergå till SaaS
 • Praktikfall

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, SaaS, SOA


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika