”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern Workshop

Pollettmetoden - Att sälja in och räkna hem IT-investeringar

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Bakgrund

Det ställs allt hårdare krav på IT-investeringar att de levererar utlovad affärsnytta och den måste uttryckas i ekonomiska termer på företagsledningens sätt. Krav på snabb återbetalning vid införsäljning av projektförslag är viktigt. Viktigt är också att förstå verksamhetens ekonomiska styrmodell. Vi berör vanliga skillnader i personlighetstyper och språk mellan företagsledningar och IT.

Pollett metoden är en metod som bygger på många års utbildning, och är lämplig både för dem som snabbt komma igång, men har också fått lovord från sådana som gått t.ex. Pengmetoden.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanEfter denna workshop

Efter genomgången kurs kan Du med olika arbetsmodeller förstå en verksamhet och se hur IT kan skapa förbättringar och skapa bättre beslutsunderlag för Dina investeringsförslag. Du kan utgå från verksamhetens styrmodell, affärsidé, strategi, nyttoerbjudanden, affärsprocesser, låge i värdekedjan sam påvisa och presentera hur investering ger en förbättring av affärsnyttan.

Målgrupp

Alla som behöver sälja nyttan av IT-Investeringar i verksamheten. Den primära målgruppen är:

  • verksamhetsansvariga chefer
  • projektledare
  • säljare
  • controllers
  • ekonomichefer
  • IT-chefer
  • IT-konsulterKalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, IT-investeringar, räkna, hem, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, upphandling, utvärdering

Uppdaterad måndag 20 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika