”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsinternt DPU Seminarium

Polett - Hur skapa affärsnytta med IT?

Ledare för detta seminarium


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 100 branscher och över 300 större koncerner. Berndt har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige.

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna presentation i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Hur  räkna hem, sälja in och realisera  affärsnyttan av  verksamhetens IT-investeringarPolettkonceptet  vänder sig både till företag och myndigheter  Det består av en översikt, med möjlighet till fördjupningsdagar av de olika delarna efter behov och intresse . anledningar.

Utbildningen omfattar en genomgång av Polett-modellen och hur man arbetar med den.

Öka affärsnyttan  av  IT-satsningar

Bakgrund och syfte

Det ställs allt hårdare krav på IT-investeringar och satsningar. Lägg därtill en viss skepsis hos ledningen mot att många IT-projekts löften om förbättringar inte infriats och att projektens kostnader istället vida överskridits och att presenterade nyttor inte förverkligats.

Nyttor tas inte hem!

Det måste skapas rutiner för att följa upp att nyttan av investeringarna och satsningarna verkligen realiseras och tas hem. Nyttorealisering innebär att förverkliga de antaganden om framtida vinster och nyttor som ligger till grund för IT-investeringar i det offentliga Sverige och i näringslivet. 

Många IT-projekt spårar ur av olika anledningar.

Vad beror detta på? Ja, orsakerna är många men några är att: 

 • Verksamhetsansvariga och IT-specialister talar som regel ”olika språk”, vilket gör att kommunikationen dem emellan inte fungerar så bra som den borde göra. Det behövs en gemensam referensram som utgår från hur affärsnytta uppstår och skapas. Det gäller att översätta IT-språket till företagsledningens.
 • Traditionella investeringskalkyler ger ett ofullständigt beslutsunderlag och beaktar t.ex. inte tidsbesparing och bättre service för kunderna och andra mjuka värden som ofta svarar för en väsentlig del av den totala nyttan..
 •  Det gäller då för IT-specialister att bättre förstå företagets eller organisationens affärsidé och ekonomiska styrmodell och hur investeringsmanualer är utformade och olika kalkylmetoder.
 • Kravet på snabb återbetalning kommer ofta i konflikt med långsiktiga IT-visioner
 • Det behövs metoder som kan fungera som ett gemensamt språk för att beskriva och kommunicera dessa nyttor till beslutsfattarna och det är syftet med Polett.
 • Vid presentationen av förbättringsförslag är det viktigt att förstå vanliga skillnader i personlighetstyper och språk mellan företagsledningar och IT-folk och hur det påverkar presentationen av information. Det gäller att presentera projektet som affärsförbättrande och inte ett IT-projekt.  Det är de ansvariga för affärsrutiner och organisationen, som måste se IT-satsningarna som hjälp att förbättra sin verksamhets affärsnytta.

Program

Kursen omfattar dels en översiktlig genomgång av Polett-modellen och hur man arbetar med den,. Möjlighet finns sedan att gå vidare med fördjupningsdagar inom olika områden.

Polettkonceptet täcker hela förloppet:

 • Ramverk för investeringar bör inbegripa 4  viktiga fokus.
 • Hur förbättra och effektivisera en verksamhet , olika ansatser
 • Utformning av beslutsunderlag
 • Ekonomiska kalkyler, vad välja?
 • Knytning till ekonomistyrning, budgetsystem,
 • Hur presentera förslag?
 • Portföljhantering av möjliga investeringar
 • Realisering av förslag: bemanning, upphandlingar, projektformer.
 • Kontinuerliga uppföljning av nyttor
 • Erfarenhetsuppföljning

Målgrupp

Alla som är intresserade av att öka affärsnyttan av IT satsningar i verksamheten.
och lämpar sig för alla som har ansvarsroller kring IT-investeringar:

 • Verksamhetsansvariga chefer
 • Projektledare
 • Controllers
 • Ekonomichefer
 • IT-chefer
 • IT-konsulter

Pollett metoden är en metod som bygger på många års utveckling, och är lämplig både för dem som snabbt vill komma igång, men har också fått lovord från sådana som gått t.ex. Pengmetoden.

Vi presenterar nu metoden översiktligt  i under en  prova–på-dag med möjlighet till fördjupningsdagar av de olika delarna efter behov och intresse.
Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika