”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Hur SOA effektiviserar den Offentliga sektorns ärendeflöden!
-
Bättre användning av knappare resurser --

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Kommuner, landsting, myndigheter, institutioner etc vill  erbjuda medborgarna  bättre och snabbare service och tjänster och möjligheter till självbetjäning via Internet. För att utnyttja sina bristande resurser effektivare har det länge arbetats med att snabba upp, strömlinjeforma, effektivisera  och kvalitetssäkra och mäta  ärende- , dokument , bild och informationsflöden  för att skapa samverkan över funktionella gränser och mellan professioner och handläggare.  För kunden, patienten, medborgarna ,handläggarna och serviceutförarna  kan icke värdeskapande aktiviteter elimineras med hjälp av IT vilket  leder till bättre servicenivå.

Nu kommer äntligen möjligheterna

Nu kommer med snabba steg en nya IT-arkitektur SOA( Service Oriented Architecture) som äntligen ger möjlighet till att ta ett helhetsgrepp. Den går att införa steg för steg, och möjliggör återanvändning av befintliga system. SOA erbjuder en verktygslåda där ledande befattningshavare kan engageras från början, där nuvarande flöden kan beskrivas, nya alternativa flöden kan beskrivas, som kan simuleras redan på planeringsstadiet för att identifiera flaskhalsar. Ett antal duktiga IT-leverantörer konkurrerar för att erbjuda SOA-concept

Det har redan börjat!

Ett antal verksamheter är redan igång och har börjat göra snabba operativa vinster.En del kommuner har t.ex sänkt handläggningstiderna från 60 dagar till en dag.I denna konferens utgår vi  från den offentliga sektorns förutsättningar och redovisar ettantal spännande praktikfall och de positiva effekter de gett, och de många möjligheter som nu erbjuds.

Vem skall närvara?

Konferensen vänder sig till chefer och IT-ansvariga inom. Den offentliga sektorn liksom till konsulter och IT-leverantörer. Erfarenheterna visar på ett bättre utbyte när flera deltar från samma verksamhet

Program

  • Utmaningarna för den offentliga sektorn?
  • Så kan de  mötas.-Styrning och effektivitetsvinster med ”lean thinking” Beslutsstöd-SOA vad är det? Vi reder ut begreppen?
  • Praktikfall -Så gjorde vi? Vi visar ett antal framgångar
  • SOA i praktiken – en ”kokbok ” över råd och tips för attstarta på rätt sätt och med en lämplig etappindelning mot ett slutmål
  • Nya leverantör och gamla- hur välja?
  • Hur räkna hem och sälja in?
  • Sammanfattning.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, offentliga, sektorn, ärende, ärendeflöden, ärendehantering


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika