”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Att sänka IT-kostnader i 4 steg

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanLågkonjunkturen kräver drastiska kostnadssänkningar!

Alla företag drabbas hårt av den globala recessionen.  Kostnadsjakt kommer i förgrunden. Företagen och organisationer får dra åt svångremmen och det gäller också IT-området.  Cloud Computing eller molnet har varit ett samtalsämne länge, men nu har äntligen utvecklingen inom Internet och åtkomst via mobila bredband  nått en punkt  för ännu ett stort paradigmbyte inom IT-utvecklingen.

Gamla leverantörer kan inte anpassa sig utan slås ut.

Nya griper möjligheterna och växer till.  I denna kurs reder vi ut begreppen kring molnet” och ger ett antal exempel vad som nu erbjuds. Som vid alla paradigmbyten så måste man börja i rätt ände och först skaffa sig en begreppsapparat som tar hänsyn till trenderna och som kan ligga till grund för en ny strategi för att ta hem de drastiska kostnadssänkningar som blir möjliga, men samtidigt framtidsinrikta  It-behandlingen.

Användarna kräver åtkomst till alla funktioner via Internet var de än befinner sig vare sig det är interna applikationer eller externa. Webbarna genomgår ett generationsbyte, samtidigt som telefoni och persondator växer ihop. I denna konferens ger vi en översikt över utvecklingen, de aktuella trenderna och hur man kan utnyttja de nya möjligheterna till kostnadssänkningar och vilka nya kompetenser som behövs för att företagen skall kunna dra nytta av Cloud Computing.

Syftet med denna konferens

 • att spara tid åt deltagarna genom att snabbt förmedla de viktigaste dragen anpassade till svenska förhållanden tillsammans med massor av exempel
 • att ge deltagarna nya arbetsmodeller för att kunna förnya sina affärer för att möta en hårdnande konkurrens på grund av  tilltagande kundbrist.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med strategier och omvärldsanalys på ledningsnivå. och som behöver spara tid genom att snabbt uppdatera sig står inför att förnya och förändra.

Dessa kan vara:

 • Ledningar inom IT-intensiva företag och organisationer med snabb omvärldsförändring
 • Affärssystemsansvariga
 • CFO:s och CIO:s, ekonomer och IT-ansvariga 
 • Revisorer och säkerhetsansvariga
 • Webansvariga 

Agenda

 • Inledning
 • Cloud Computing  eller ”molnet” vad är det?
 • Vilka moln finns?
 • Viktiga trender och hur utnyttja dem?
 • Olika användargruppers ”jobs to be done” som trenddrivare
 • Olika disruptions och hur de driver utvecklingen framåt
 • Giganternas kamp om molnet, vem vinner?Hur man analyserar IT-kostnaderna?
 • Vilka fyra möjligheter finns, och hur de påverkar  kostnaderna med exempel
 • Hur utforma en strategi för att dra nytta av ” molnet”
 • Hur övervinna insiktströghet och manövertröghet och bli en vinnare!

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, IT-strategi, sänka, IT-kostnader, Lean tänkande


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika