”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Endags företagsintern MBC Workshop

Business Intelligence, CFS och KPIer

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanVårt Koncept: From sensor to boardroom, knyter ihop mikrodataanalys med affären

Från informationsfragment till att mäta sina Critical Succes Factors utifrån vald affärsidé med Key Performance Indicators. Alltfler börjar nu utnyttja de nya IT-möjligheter som erbjuds. Det finns massor av behov

- Hur skall vi prissätta mera dynamisk för bättre lönsamhet?
Som t.ex SJ, som skapat en intern resebörs, där de prissätter varje plats fram till avgång beroende på erfarenhet och efterfrågan? Vilket vänt förlust till vinst!

Vilka kunder förlorar vi pengar på! Vilka kan vi tjäna mera på?
Hur ser deras köp- och leveransbeteenden ut? Vad förlorar vi pengarna? Vad kan förändras?

- Varför går t.ex. pappersmaskin  bra vissa dagar?
Men krånglar andra dagar, vilket vållar förluster? Svaret finns i Informationspartiklarna  inne i processdatorerna, de behöver tas ut, analyseras, och svaret med åtgärder presenteras för beslutsfattare med t.ex grafik

-Det finns mycket ogjort för Business Intelligence

-Första Masterutbildningen i Businees Intelleigence.
I Borlänge t.ex. inrättas i höst en Masterutbildning i Business Intelligence, som utgår från mikrodatoranalys och statistiska metoder

Hur går man då till väga?
Vårt concept har utvecklas under snart 30 år i takt med IT-utvecklingen . Det fungerar som en ”julgran utan barr” vilken företag och organisationer kan klä på med sin egna informationsbarr. och därmed åstadkomma resultaförbättringar!

Vem skall närvara?

Personer med lönsamhetsansvar från styrelse till  operativa chefer. Alla som arbetar med att stödja dessa med information som controllers och IT-kunniga.

Vår kurs

Konceptet från ”sensor to board room”

  • Vi börjar top-down uppifrån affärsidé och CSF för branschen ner till den dagliga verksamheten.
  • Vad har andra gjort? Exempel?
  • Hur inrätta ett resultatförbättringsprojekt med Business Intelligence .
  • Från ”point of departure” till Point of arrival” och resan.
  • Målsättningens betydelse. Styrelse och företagsledning måste sätta höga mål! Exempel: President Kennedy: ”before the end of the decade. put a man on the moon and  bring him back safely”
  • Synliggöra problem och möjligheter.
  • Det finns i alla verksamheter problem, som kan lösas med mera information, men då måste de synliggöras, beskrivas kommuniceras uppåt till företagsledningen på deras affärsspråk.
  • Det finns fyra olika språk för olika kategorier som måste användas.
  • Metoder.
  • Vårt koncept ” julgranen utan barr” har visat sig vara ett utmärkt hjälpmedel för att skapa en gemensam  inspirerande referensram.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, Performance, Business, utbildning, kurs, kurser, workshop, utvärdering, beslutsstöd, Intelligence, CFS, Critical, Success, Factors, KPI, Key, Performance, Indicators


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika