”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Hur göra en IT-strategi?

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKursmål

Seminariet skall ge deltagarna förståelse för hur övergripande företagsstrategier utformas och hur It-strategier kan stödja dessa på en effektivt sätt. Seminariet utmynnar i en mall för hur en IT-strategi kan se ut. Seminariet kommer att blanda såväl föredragningar samt diskussionsövningar.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med IT-strategier på ledningsnivå. Dessa kan vara:
- IT-chefer
- IT-strateger
- Mangementkonsulter
- Säljare av IT-system

Från IT-specialist till coach

För att ett företag skall kunna bevara och förbättra sin lönsamhet så måste alla i företaget ha en gemensam referensram och dela dess vision. Alla måste förstå företagets strategi ,affärside´ , dess värdeerbjudan, vilka kunderbjudande det har och hur det tjänar pengar. Här blir CIOs nya roll allt viktigare.

Det gäller att inte bara spana in trender,kunna göra bra strategier, det gäller att kunna förmedla , presentera, förklara och inspirera medarbetarna att förstå IT:s bidrag till affärsnyttan.

Agenda

Seminariet innehåller diskussioner kring:
- Hur förstå företags affärsidé och strategiska inriktning?
- Att förstå företagets roll i förädlingskedjan
- Att förstå verksamhetsprocesser och resursallokering
- Strategi handlar om hur och när öka eller förändra resurser
- Företagens ekonomimodeller och deras inverkan
- Nyckelfaktorer för styrning
- Viktiga IT-trender
- Viktiga nyckeltal
- Hur utforma en IT-strategi. Vem ansvarar för vad? Innehåll
- Hur skapa en portfölj av olika investeringsalternativ?
- Hur räkna hem IT-investeringar?
- Koppling till IT-planer
- Praktikfall

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, IT-strategi


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika