”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Affärsmannaskap för IT-ansvariga

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanSyftet med konferensen

För alla som arbetar med IT som ansvariga eller som säljare blir det nödvändigt att vara affärsman.

Att förstå hur ett företag kan förbättra den erbjudna kundnyttan med effektiva flöden och processer som utnyttjar den senaste teknikhöjden. Det gäller att förstå hur aktievärde skapas, vinst ökas och hur olika ekonomiska faktorer samverkar.

Program

 • Företagsledningens perspektiv
 • Vad är viktigt?
 • Affärsidé
 • Kundnytta
 • Olika strategier
 • Avkastningskrav
 • Skillnader i språk mellan VD och IT.
 • Hur skapar man ett businesscase?
 • Teknikutvecklingen med SOA erbjuder nya spännande möjligheter.
 • Praktikfall
 • Effektiva säljmetoder?
 • Hur lyckas?

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, IT-chef, utbildning, kurs, kurser, workshop, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, affärsmannaskap, CIO, IT-ansvariga, IT-ansvarig, datachef

Uppdaterad måndag 20 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika