”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Hur mäta lönsamhet i multitransaktionsföretag?

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanMultitransaktioner

Effektiva IT-system gör det möjligt för handels- och industriföretag, telebolag, elbolag, bensinbolag, banker och försäkringsbolag att betjäna stora kundvolymer med ökande antal produkter/tjänster genom många kanaler däribland e-handel. Kundsärkostnader och produktsärkostnader blir en allt större del av den totala kundmassan. Kundernas lönsamhet blir allt intressantare att mäta och påverka genom t.ex Key Account organisationer, men hur gör man med "den långa svansen". Vad är det? Och hur gör man goda affärer på den?

Kalkylmetoder

De gamla kalkylmetoderna fungerar inte längre. Alltfler företag styr på den kontanta vinsten som har ett direkt samband med aktievärdet, eftersom det definieras som det diskonterade nuvärdet av framtida kassaflöde. Kalkylsystemen måste göras om till att mäta kunders och produkters likviditetsbidrag. Det finns ett antal s.k drivare av aktievärdet av vilka tillväxt och marginalutveckling tillhör de viktigaste. Utöver detta finns 10 s.k mikrodrivare som kan påverkas av marknadsavdelningens beslut.

Vem skall närvara?

Denna konferens vänder sig till ledande befattningshavare i multitransaktionsföretag som

 • Marknadscontrollers
 • Marknadschefer
 • IT-ansvariga
 • Kundserviceansvariga

Deltagarantalet är begränsat vid varje konferens för att deltaga skall få tillfälle till att dryfta egna frågeställningar. Dels med seminarieledningen och dels med övriga deltagare.

Program


 • Konsekvenserna av den långa svansen
 • Hur mäta lönsamhet och likviditetsbidrag för kunder och produkter
 • Vinstdrivare och mikrodrivare
 • Hur mäta?
 • Hur utnyttja mätresultaten till resultatförbättringsaktioner?
 • Behov av parallella multistrategier?
 • Kumulativa frekvenser och bell-kurvor som hjälpmedel?
 • Praktikfall
 • Exempel på IT-hjälpmedel
 • Gör så här!

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, lönsamhet, multitransaktionsföretag


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika