”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Hur införa Lean-tänkande i IT-verksamheten

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Lean-filosofin utvecklades inom biltillverkaren Toyota som en strategi för operationell excellence för att genom kostnadseffektivitet och hög kvalitet  besegra konkurrenterna och innebär  att strömlinjeformar flöden och processer genom att eliminera allt som inte skapar värde för den blivande användaren av produkten  dvs muda. Alltfler tillverkande företag efterliknar nu Toyota. Filosofin bygger 14 principer, som beskrivs i  The Toyota Way. Inom serviceområdet börjar man utvidga begreppet. ’Service bygger ett direkt samspel mellan kund och servicegivare, Även inom IT-området börjar man försöka tillämpa filosofin och där talar man om Lean Solutions.

Inom IT-området är kunden direkt involverad t.ex. genom att via webbaserade system göra bokningar eller beställningar av biljetter och varor. Alltför ofta så märks att tillverkarna av systemen inte beaktat allt det onödiga arbete de förorsakar användaren kunden. När det gäller driften av systemen så är avbrott vanliga. Den enda automaten är trasig när man skall hämta sin tågbiljett. Kostnadsöverdrag i utvecklingsprojekt är alltför vanliga eller också visar det sig att den färdiga systemet är odugligt efter att hundratals miljoner spenderats, och systemet måste skrotas. I nuvarande lågkonjunktur fokuserar företagsledningen på kostnadsjakt varför kloka IT-avdelningar och IT-företag har en stor möjlighet att införa Leantänkande i HELA verksamheten.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med intäkts- och kundstrategier

Dessa kan vara:

 • Ledningsgrupper
 • Controllers och marknadsförare
 • IT-chefer
 • Leverantörer
 • Konsulter

Program

 • Inledning
 • Den nya begreppsapparaten inom Lean – 14 principer och de 4 P
 • Att förstå skillnaden mellan tillverkning och Service Management
 • Nyttor och  nyttoerbjudanden istället för produkttänkande
 • Kundens nyttor som utgångspunkt för nya IT-system.
 • Jobs-to-be-done teorin och Lean solutions som utgångspunkt
 • Tillämpning av Leanfilosofi inom IT
  • Underlätta kundens användning av systemet- lean solutions
  • Lean IT- drift
  • Lean systemutveckling
 • Förutsättningar för att kunna införa Lean
 • B2B och B2C situationer- exempel
 • Hur införa? Hur hantera förändringar
 • Sammanfattning

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, lean


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika