”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

KPI nyckeltal för framtidsinriktad styrning

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna presentation i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

KPI nyckeltal för framtidsinriktad styrning

Det som mäts, blir också utfört är ett känt faktum. När företag ställs inför en globaliserad omvärld med ständiga dramatiska svängningar behöver styrsystemen kraftigt förbättras och liksom ett radarspaningssystem snabbt signalera konsekvenserna av omvärldsförändringar ungefär som morrhåren på en katt snabbt reagerar på minsta förändring. Men vad skall  mätas?  Strategisk till daglig operativ nivå bör företagen ha en hierarki av nyckeltal  eller KPI:er (Key Performance Indicators ) som verkligen snabbt fångar upp tidiga och svaga signaler om förändringar.

Vilka åtgärder skall sedan snabbt vidtagas av vem?  Omedelbart? Hur? Med vilka resurser  En del företag har breddat sin styrning utöver den ekonomiska med Balanserade styrkort. Men upptäckt att det inte är lätt att få fram en hierarki av KPI:er som fångar omvärldsförändringar.

Ofta missar KPI:erna att utgå från den strategiska nivån. De har blivit backspegelsystem som rapporterar en gång i månaden. Men det är framtidsinriktad styrning som behövs! Fångar KPI:erna det? IT-system finns, men hur styr man effektivt?  I denna kurs går vi igenom ett antal exempel på hur företag och organisationer har utformat  sina KPI:er efter sina egna förutsättningar när det gäller olika perspektiv  för framtidsinriktad styrning från strategisk, taktisk och operativ nivå.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med  affärsanalys, beslutsstöd och företagsstyrning, beslutsstöd på ledningsnivå.Dessa kan vara:
 • Ekonomer
 • Företagsledning
 • IT-chefer
 • IT-strategier

Program

Inledning

Den nya omvärlden och dess krav

 • Från linjär framtid till ständiga svängningar?
 • Stagflation igen, dags för inflationsredovisning?

Områden för styrning

 • Vision, mission, måltal, affärsidéer, förädlingsvärde, resurser, kompetenser, värderingar, aktieägarvärde, intern effektivitet, kund och produktlönsamhet  är några exempel  på områden att följa.

Företagsstyrning- den nya kunskapen.

Strategiska arbetsmodeller. Nya teorier och nya facklitteratur, en översikt

Vilka  nyckeltal eller KPI:er  behövs egentligen?

Hur utforma en hierarki av KPI:er?

 • De vanligaste misstagen?
 • Erfarenheter

KPi:er för Strategisk nivå

 • Från Point of Departure till Point of Arrival
 • De fyra lagarna
  • Twelve-Must-Have Facts

Taktisk nivå

 • Måltal
 • Utnyttjande av resurser

Operativ nivå

 • Måltal och handlingsutrymme.

Hur införa?

 • Vilka bör deltaga?
 • Systemstöd?
 • Hur lyckas?
Sammanfattning

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, KPI, kontinuerlig, styrning, framtidsinriktad


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika