”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


ENDAGS MBC KONFERENS

ITIL - Hur kundorientera IT-avdelningar?

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKursmål

 • Att förstå hur en företagsledning tänker och deras språk
 • Att kunna på detta språk förklara nyttan med IT
 • Att få kännedom om aktuella tankemodeller ITIL, SOA etc
 • Att få kännedom om hur man bygger upp ett serviceföretag med utgångspunkt från kunderna
 • Att få kännedom om aktuella praktikfall
 • Att få input för att omforma den egna enheten från teknikorientering till kundorientering

Bakgrund till konferensen

Allt fler inser att det inte går att tala IT-språk med en företagsledning. Och att enda sättetatt bli framgångsrik är att  kunna tala företagsledningsspråk och utgå från deras prioriteringar. Duktiga IT-tekniker behöver snabbt lära sig mera om hur det egna företaget fungerar för att kunna utforma framgångsrika strategier, göra riktiga prioriteringar och om hur man bygger upp ett kunddrivet serviceföretag från grunden.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med IT-strategier på ledningsnivå. Dessa kan vara:
 • IT-chefer
 • IT-strateger
 • Ekonomer. controllers
 • Företagsledningar

Deltagarantalet är begränsat vid varje konferens för att deltaga skall få tillfälle tillatt dryfta egna frågeställningar dels med  seminarieledningen samt med övriga deltagare.

Program

Seminariet innehåller presentationer och diskussioner kring:
 • Hur förstå  företags affärsidé och strategiska inriktning? 
  • Valuepropositions avkastningskrav, Success factors och Key Performance Indicators
  • Vilka är ett företags generella processer?
  • Hur gruppera olika IT-system efter nytta före företaget?
 • Viktiga IT-trender?
  • SOA etc 
  • IT-gurus som vållar debatt: Vi kommentarer: Carr : Does IT-matter, Moores:  Core and Context?
 • Tankemodeller  för att bygga upp ett serviceföretag från grunden:
  • Vi granskar ITIL, Service management-teorier och andra aktuella trender
 • Outsourcing , insourcing och dialog med leverantörer?
 • Praktikfall
 • Gör så här?

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, konferens, konferenser, seminarium, SOA, leverantörer, nytta, kundorientering, kundorientera, IT-avdelningar, IT-avdelning, IT, ITIL, service


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika