”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferenser

IT-kunskap för ekonomer 

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Se även kursen Ekonomi för IT-folk!

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanVarför Du bör delta!

IT folk och ekonomer i olika roller inom ekonomi, finans, marknad och produktion, har svårt att kommunicera genom att de talar olika språk . I många företag är det vanligt att ekonomer får ansvaret för IT-frågor. Det blir ett allt svårare arbete genom IT system ökar i omfattning och komplexitet, kostar mera, och de strategiska valen allt flera. Ekonomerna möter utbildade systemvetare som chefer och medarbetare eller som leverantörer som ofta talar ett komplicerat tekniskt språk fyllt av förkortningar. Det blir lätt språkförbistring och missförstånd. Felaktiga beslut eller brist på beslut blir lätt ödesdigra. Den pågående övergången till SOA-arkitektur innebär att IT-utvecklingen står just nu inför ett gigantiskt teknikskifte, där tidigare teknik måste avvecklas och ny val träffas. Misstag här innebär konkurrensnackdelar för företaget. Outsourcing av IT-produktion blir och allt vanligare, vad är fördelar och nackdelar?

IT-branschen håller på att mogna till genom att ett antal koncept och metoder börjar bli allmänt accepterade för styrning och förvaltning av verksamheten som ITIL och IT-Governance.

Som chef, ansvarig, konsult eller säljare måste Du kunna mer än grunderna i ekonomi. Du har arbetsuppgifter, där det tas för givet att Du begriper de ekonomiska sambanden, rapporterna som Du får i Din hand och kan tala ekonomernas språk. Du måste inte bara kanske göra en budget, men utnyttja dem för att rekommendera beslut. Du behöver också kunna motivera Dina förslag i ekonomiska termer. För många är detta en stor utmaning, särskilt för Dig som inte arbetat med eller utbildats inom ekonomi. Och inget att skämmas för, det kan åtgärdas snabbt.

Vem skall närvara?

Kursen vänder sig till alla som arbetar i olika ekonomroller inom controlling, finans, marknad, produktion och logistik och känner ett behov att bli ännu säkrare och bättre rustade att aktivt driva viktiga IT-frågor i samklang med företagets strategiska mål

Program

Samband mellan företagets affärsidé och IT-strategier.

-- IT som konkurrensmedel i olika branscher.

-- Exempel

Den IT-tekniska utvecklingen

-- Drivkrafter

-- Strategiska modeller för att förstå hur ny teknik ersätter gammal

-- Internet och e-handel, e-tjänster och integration med andra företag

-- Affärssystem, vad händer?

--Telekommunikation och nätverk

Övergång till Service-Oriented Architecture

--Varför och hur och med vem?

IT-Governance och ITIL

--- Metoder, erfarenheter och exempel

--- Hur fördela ansvar för förvaltning av system i linjen.

Portföljandetänkande för IT-projekt.

Hur sänka IT-kostnader?

Outsourcing av IT?

--Fördelar och nackdelar och erfarenheter.

Helpdesk Support

Från brandsläckning till översyn och eliminering av brandrisker

Hur styr andra företag sin IT-verksamhet?

Hur ta ett helhetsgrepp på utvecklingen.

Kursledaren behärskar väl både företagsekonomi och IT-frågor genom långvarigt arbete med många företag i olika branscher.

Vi har begränsat deltagarantal för att kunna erbjuda varje deltagare att få svar på egna frågor.

Se även kursen Ekonomi för IT-folk!

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, Ekonomi, IT-folk


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika