”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Hur lyckas med IT-governance?

Ledare för seminariet
Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanBakgrund

IT-GOVERNANCE är hett. Det betyder att styra IT-funktionen så att den stöder kundernas affärsverksamhet.

I takt med att IT-funktionen utvecklas från stödfunktion till affärsstrategisk möjliggörare behöver den styras på ett professionellt sätt. IT-kostnader ökar och investeringar blir större och därför ställer företagsledningen allt större krav på att IT-enheten styrs effektivt med ordentliga metoder och verktyg så att satsningarna ger valuta
för satsningarna. Liksom företagen själv förväntas redovisa sin styrning för sina ägare och intressenter och hur de lever upp till t.ex.  krav på bolagstyrning och SOF-regler så ställs samma krav på IT-enheten. Ägarna till IT-enheten vill öka transkarensen och förstå vad som driver kostnader och få still stånd diskussioner om möjligheter, avtal och priser.

IT-chefens roll växer och kraven ökar på att kunna tala med företagsledningar och kunder på ett affärsmässigt sätt. Istället för att sitta fast i IT-driftfrågor handlar det om att  skapa affärsnytta och inspirera.

Det gäller att  han/hon  och att  alla i enheten  måste kunna  förstå kundernas strategi och på vilket sätt IT-lösningar stöder deras affärsverksamhet.

Olika leverantörer börjar erbjuda paket för IT-Governance, hur välja?

Vem skall närvara?

Denna konferens är intressant för alla IT-chefer och deras chefer.

 • ekonomer/styrfunktioner
 • id-chefer
 • leverantörer
 • konsulter
 • strateger

Syfte med konferensen

Syftet är att ge deltagarna insikt om:

 • Vad IT-governance är och hur det hur till?
 • Hur förstå  kundernas affärer?
 • Lämpliga strategiska modeller och verktyg för att förstå och spåra IT-trender
 • Hur utforma strategier och planer.
 • De fem  stegen i IT-Governance
 • Hur räkna hem IT-investeringar och sälja in dem?
 • Portföljtänkande
 • Praktikfall  och verktyg

Program

 • Vad är IT-Governance och varför det behövs? Trender
 • Hur styra IT-rätt?
 • De olika stegen i  IT-Governance
 • SOX och bolagsstyrningsregler och hur de påverkar IT-enheten?
 • I-enhetens affärsprocesser, vilka är de?
 • Hur koppla ihop kundernas strategi med I-enhetens
 • Hur utforma IT-strategier och IT-planer
 • I-chefen som inspiratör och kommunikatör
 • Hur hantera IT-investeringar
 • Praktikfall och verktyg

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, IT-governance

Uppdaterad tisdag 21 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika