”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Fretagsintern MBC konferens

Hur skapa kundnytta med Integration och SOA?

Ledare fr seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Frdjupningsniver

Vi ger detta seminarium i fyra olika frdjupningsversioner

- versiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och frutsttningslst
- versiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKursml

Alla fretag behver nu uppdatera sina IT-strategier s att det blir starkt affrsdrivna. I en hrdnande global konkurrens mste de fretag som vill verleva stlla om frn ” push till pull”  dvs bli kunddrivna dvs lta kunderna vill komma in i fretagets olika system  och f svar i realtid.  Det krver en nytt stt att tnka –ett paradigmskifte SOA service Oriented Architetecture dvs ”tjnstebaserad arkitektur”. De flesta befintliga system r inte byggda fr detta. Det betyder att vid systemarbete utg ifrn vilka tjnster systemen skall kunna tillhandahlla fr sina externa och interna kunder i realtid.  Frgan blir en viktig strategisk frga dr fretagsledningens std blir absolut ndvndigt.

Nsta steg r att skapa en generell integrationsplattform som kan verfra information och hantera konverteringar av dataformat.

Istllet fr att ha affrsprocesserna inbyggda  i systemen behvs nya flexibla verktyg dr de nya mera omfattande processerna kan utformas.

I denna konferens visar vi med hjlp av praktikfall ur en SOA-baserad strategi kan utformas med utgngspunkt frn det egna fretagets affrsml  och konkurrenssituation. Ett paradigmskifte krver en omstllning av sttet att tnka och krver nya referensramar och begrepp. Avlrning av gamla inaktuella kunskaper och frvrvande av nya aktuella. Det bsta sttet r att utg frn lyckade praktikfall

Vem skall nrvara?

Seminariet vnder sig till personer som arbetar med IT-strategier p ledningsniv. Dessa kan vara:
- IT-chefer
- IT-strateger
- Ekonomer
- Fretagsledning

- Marknad , produktion, inkp

Program

Seminariet innehller diskussioner kring:

- Vi utgr frn ett styrelseperspektiv p fretagets strategi

- Aktuella  viktiga trender, webhandel, vendor-managed inventory ( VMI), XML , nya leverantrer

- Vi utgr frn ett antal praktikfall

- Hur frst och beskriva fretags affrsid och strategiska inriktning?

--Hur kommunicera med fretagsledningen!

- Paradigmskiftet  . Hur se p fretaget med ett SOA-perspektiv

- Hur fretagets lge i vrdekedjan pverkar strategi

- Fretagets viktigaste processer. Vilka r de?

- Nyckelfaktorer fr styrning

- Hur beskriva affrsprocesser

- Blir SOA Affrssystemens dd?

- Hur skapa en  SOA arkitektur?

- Hur utforma  en Affrsdriven IT-strategi.

- Integrationsplattformar

- Verktyg fr att hantera affrsrprocesser  Business process management BPM

- Hur gruppera olika IT-system efter nytta fre fretaget?

 - Hur utforma en IT-strategi. Vem ansvarar fr vad? Innehll

- Gra sjlv eller kpa ? Insourcing och Outsorucing

- Skaffa nytt eller gradvis frndring

- Hur skapa en portflj av olika investeringsalternativ?

- Hur rkna hem IT-investeringar?

- Aktuella Praktikfall

Kalender fr konferenser, seminarier, utstllningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, CM, Change Managemet


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika