”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Hur skapa kundnytta med Integration och SOA?

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKursmål

Alla företag behöver nu uppdatera sina IT-strategier så att det blir starkt affärsdrivna. I en hårdnande global konkurrens måste de företag som vill överleva ställa om från ” push till pull”  dvs bli kunddrivna dvs låta kunderna vill komma in i företagets olika system  och få svar i realtid.  Det kräver en nytt sätt att tänka –ett paradigmskifte SOA service Oriented Architetecture dvs ”tjänstebaserad arkitektur”. De flesta befintliga system är inte byggda för detta. Det betyder att vid systemarbete utgå ifrån vilka tjänster systemen skall kunna tillhandahålla för sina externa och interna kunder i realtid.  Frågan blir en viktig strategisk fråga där företagsledningens stöd blir absolut nödvändigt.

Nästa steg är att skapa en generell integrationsplattform som kan överföra information och hantera konverteringar av dataformat.

Istället för att ha affärsprocesserna inbyggda  i systemen behövs nya flexibla verktyg där de nya mera omfattande processerna kan utformas.

I denna konferens visar vi med hjälp av praktikfall ur en SOA-baserad strategi kan utformas med utgångspunkt från det egna företagets affärsmål  och konkurrenssituation. Ett paradigmskifte kräver en omställning av sättet att tänka och kräver nya referensramar och begrepp. Avlärning av gamla inaktuella kunskaper och förvärvande av nya aktuella. Det bästa sättet är att utgå från lyckade praktikfall

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med IT-strategier på ledningsnivå. Dessa kan vara:
- IT-chefer
- IT-strateger
- Ekonomer
- Företagsledning

- Marknad , produktion, inköp

Program

Seminariet innehåller diskussioner kring:

- Vi utgår från ett styrelseperspektiv på företagets strategi

- Aktuella  viktiga trender, webhandel, vendor-managed inventory ( VMI), XML , nya leverantörer

- Vi utgår från ett antal praktikfall

- Hur förstå och beskriva företags affärsidé och strategiska inriktning?

--Hur kommunicera med företagsledningen!

- Paradigmskiftet  . Hur se på företaget med ett SOA-perspektiv

- Hur företagets läge i värdekedjan påverkar strategi

- Företagets viktigaste processer. Vilka är de?

- Nyckelfaktorer för styrning

- Hur beskriva affärsprocesser

- Blir SOA Affärssystemens död?

- Hur skapa en  SOA arkitektur?

- Hur utforma  en Affärsdriven IT-strategi.

- Integrationsplattformar

- Verktyg för att hantera affärsrprocesser  Business process management BPM

- Hur gruppera olika IT-system efter nytta före företaget?

 - Hur utforma en IT-strategi. Vem ansvarar för vad? Innehåll

- Göra själv eller köpa ? Insourcing och Outsorucing

- Skaffa nytt eller gradvis förändring

- Hur skapa en portfölj av olika investeringsalternativ?

- Hur räkna hem IT-investeringar?

- Aktuella Praktikfall

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, CM, Change Managemet

Uppdaterad tisdag 21 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika