”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Hur SOA kan effektivisera inköp, logistik och betalning ?

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Hur SOA kan effektivisera inköp av varor och tjänster, logistik, räkningsbehandling och betalning! Ny trender riskerar utslagning av företag!

En underleverantör som inte ställer upp på sin kunds krav får i framtiden inte göra affärer. Alla företag måste därför skaffa sig en beredskap och tänka framåt i dessa frågor. Koncerner med flera olika verksamheter behöver skapa ett enhetlig ansikte mot sina kunder, där de snabbt kan beställa, få koll på leveransläge och få tillgång till statistik. Elektroniska marknader börjar uppstå efter förebild från E-bay som skapar ny förutsättningar för affärer.

Större Integration behövs i värdekedjan.
De olika delmomenten från order till betalning bildar ett sammanhängande flöde eller en process som kan effektiviseras genom att utnyttja IT-system och Internet. Många företag har redan börjat automatisera delar av processen, men upptäcker att det behövs större flexibilitet i systemen än vad t.ex affärssystem erbjuder. Stora leverantör ställer krav på sina leverantörer att leverera information i digitalt format. Processerna sträcker sig över flera företag från underleverantör ,leverantör, transportörer, mottagare och banker. Nya koncept växer fram Supply Chain Management, Sourcing, Procurement etc. Behovet av samspel mellan företag och system blir alltmer komplext. Delar av produktionen outsourcas till låglöneländer samtidigt som kraven på snabba transportflöden ökar.

Teknikutvecklingen
Många företag använder EDI, men tekniken går mot nästa steg en större elektronisk integration vilket medför användning av s.k elektroniska brokers. Många företag har köpt affärssystem med färdiga processer som börjar kompletteras med t.ex elektronisk fakturabehandling. Systemen börjar bli ett inte sammanhängande lapptäcke som är svårt att överblicka

Affärsprocesser i fokus
Affärssystemens svaghet är att de bara kan hantera processen inom ett företag. Nu börjar en ny teknik växa fram SOA, dvs Service Oriented Architecture som kan hantera flera parallella processer över flera företag. Olika leverantörer som IBM ,Microsoft och Axway börjar nu skapa ett komplett paket av nödvändiga verktyg från webservice, Business process management, Brokers adapters. Ett antal företag har kommit igång med lösningar.

Arkitekter behövs
Integrationerna blir allt komplexare och snabbare. Därför behövs en genomtänkt stadsplan för den framtida lösningen, etappindelad så att man kan börja i någon ände. Det behövs arkitektur som förmår överblicka och planera för en alltmer komplex värld. Det gäller också att kunna bevisa för företagsledningen att lösningen kan räknas hem inom ett år.

I denna konferens visar vi hur ett företag eller organisation kan ta ett helhetsgrepp genom att med praktikfall beskriva vi med praktikfall hur företag skaffat sig bra lösningar. Och diskuterar också hur man gör en plan för att snabbt ta greppet om hela flödet med hjälp av ny teknik.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig både till mindre företag och större och till personer som arbetar med dessa frågor på ledningsnivå. hos underleverantörer, leverantörer, kunder, transportörer, speditörer, betalningsföretag, konsulter, IT-leverantörer, upphandlare etc. Dessa kan vara:

 • Ekonomer
 • Inköpsansvariga
 • Logistikansvariga
 • Företagsledning
 • IT-chefer
 • IT-strateger och -arkitekter
 • Konsulter
 • IT-leverantör

Program

 • Inledning
 • Hur företagens konkurrenssituation driver fram behov av nya IT-lösningar.
 • Hur IT-lösningarna i nästa steg skapar nya affärsmöjligheter.
 • Strategiska verktyg och modeller för att förstå och beskriva flödet i
 • företagens
 • En referensram för att beskriva affärsprocesser
 • Värdekedjor.
 • Teknikutvecklingen, vad är på gång
 • En leverantörsöversikt
 • Praktikfall
 • Hur ett börsbolag gjort det lättare för sina kunder att köpa elektronisk.
 • Praktikfall
 • Hur ett logistikföretag fungerar som informationsnav
 • Praktikfall
 • Hur ett storföretag hanterar sina många underleverantörer
 • Sammanfattning
 • Hur utforma en strategi och stadsplan
 • Lämpliga etapper?
 • Hur räkna hem?
 • Hur utforma en strategi?
  • Hur välja område för att starta
  • Hur välja system beroende på behov?
  • Hur lyckas med införandet?
  • De vanligaste misstagen?
  • Engagera ledningen
  • Erfarenheter
 • Sammanfattning

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, SOA, Service, Oriented, Architecture, inköp, logistik, betalning


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika