”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


1/2 DAGS MBC KONFERENS

Hur halvera IT-kostnader?

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

I allt fler företag upplever företagsledningen att IT-kostnaderna är höga och ökar på ett omotiverat sätt. Försäkringskassans skyhöga kostnadsöverdrag och total kostnader på närmare miljarden har väckt upprördhet. Kostnaden per användare av affärssystem upplevs som skyhög. Kostnaden för operativ- och kontorssystem för en persondator överstiger snart datorns kostnad. Hårda budgetkrav uppställs och IT-funktionen känner sig alltmer kringskuren och ifrågasatt. Samtidigt öppnar sig nya möjligheter till att förnya och effektivisera IT genom att utnyttja nya möjligheter både när det gäller utveckling, programvaror, drift och nya leverantörer Kostnadsjakten förstärks av de tendenser till lågkonjunktur som följer i finanskrisens spår. Det gäller också bankerna  som utmanas av nya aktörer. Kostnaden för att för betalningar t.ex utnyttja Forex  istället för Nordea sänker kostnaden med 66 %. Seminariet ger deltagarna en översikt av de nya möjligheterna

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med IT-strategier på ledningsnivå. Dessa kan vara:
 • IT-chefer
 • IT-strateger
 • Ekonomer
 • Företagsledningen

Program

 • Inledning
 • It-utvecklingen  gär framåt  i form av teknikskiften
 • Gamla affärsmodeller och nya
 • Nya leverantör tränger ut gamla
 • Vilka möjligheter finns när det gäller avseende nya lösningar:
  • Programvaror
  • Drift
  • Projektledning
  • Utveckling
 • Hur  hantera övergången?
 • Sammanfattning och frågor


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, halvera, IT, kostnader

Uppdaterad måndag 20 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika