”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


MBC KONFERENS

Halvdagskonferens

Giganternas kamp om molnet – vem vinner?

Medverkande

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Sören Janstål

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Nytt decennium – ny spelplan
De senaste 50 åren har varje nytt decennium drastisk ändrat IT-marknadens fokus. Gamla affärsmodeller har försvunnit - nya har kommit till. Gamla leverantörsgiganter har slagits ut, nya har uppstått. I övergången uppstår ett våldsamt krig om marknaden, med förlorare och nya vinnare

Nu är det dags igen.
Cloud Computing, Interne, mobilitet och nya distributionsmetoder är nytt fokus. Hur kommer t.ex  Microsoft, Apple, Intel, SAP, IBM, HP, Nokia, Oracle och RIM  klara sig som nu utmanas av t.ex Google, Amazon.com, Salesforce.com, Linux och andra nya aktörer? 

Hur skall användarna dra nytta av den nya spelplanen?
Hur påverkas IT-strategier?

Program

 • Vilka är trenderna som driver utvecklingen?
 • De fyra nya affärsmodellerna
 • Dramatiska kostnadssänkningar!
 • Vad händer med: 
  • Mobilitet
  • Hardware
  • Processorer
  • Operativssystem
  • Middleware
  • Databaser
  • Applikationer, som affärssystem och beslutstöd?
 • Hur företag kan utnyttja det nya?
 • Sammanfattning

Vem skall närvara

Seminariet vänder sig till personer som arbetar IT-strategier  och vill bli vinnare. Dessa kan vara: 

 • Ledningsgrupper
 • IT-ansvariga
 • Controllers
 • Leverantörer
 • Konsulter

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, konferens, seminarium, utvärdering, MBC, Gunilla Julin, Jaana Lindström, coaching, IT projekt


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika