”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Hur vitalisera affärssystem med SOA

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Nu kommer nästa generation affärssystem, den tredje. Den första generationen standardsystemen kom på marknaden under 70 talet för olika funktioner i företaget som ekonomi, reskontra, MPS och Order-Lager-Fakturering. De mötte företagens behov av att organisera om sig i mindre resultatenheter och divisioner.

I den andra generationen började företagen tänka i affärsflöden och processer. För att möta detta började programvaruleverantörerna leverera totalintegrerade affärssystem med standardiserade affärsprocesser med blandat resultat.

Nu i den tredje generationen börjar affärsprocesser sträcka sig över flera företag i värdekedjan samtidigt som företagen vill erbjudna skräddarsydda processer för flera marknadssegment samtidigt. Integration blir viktigt. Samtidigt sker nu ett radikalt teknikskifte genom Services

Oriented Architecture. De monolistiska affärssystemen måste nu förändras i grunden för att möta de nya kraven från företagen. Enligt DPU:s Bostonmatris befinner sig de nuvarande affärssystemen i byrackarstadiet. Liksom för andra marknader leder det till en uppköpsvåg, samtidigt som nya spelare som Microsoft attackerar marknaden underifrån med en volymmarknadsstrategi riktad mot små- och medelstora företag. Det leder till att framtidens affärssystem ser radikalt annorlunda ut. Det berör alla som har ett affärssystem eller för de som funderar på att köpa ett nytt.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med  affärssystem. Dessa kan vara:
 • Ekonomer och användareIt-strateger
 • IT-strateger
 • IT-chefer
 • Konsulter
 • Leverantörer
 • Upphandlare och utvärderare

Program

Inledning

Vad driver utvecklingen av affärsystem?

 • Företagstrender
 • IT-teknologiska trender.
 • Vilka nya egenskaper måste tillföras?
 • Behov av samverkan mellan organisationer
 • Behov av samverkan mellan olika tekniska plattformar
 • Behov av integration och komponentisering.
 • Behov av nya prismodeller 

En blåkopia för framtidens affärssystem

 • Egenskaper och beståndsdelar
 • Arkitekturtänkande och teknikkrav
 • Uppdelning i återanvändbara tjänster 

Praktikfall:

 • Ett urval från olika branscher 

Leverantörsöversikt

 • Gamla och nya spelare
 • Kriterier för val 

Hur utforma en strategi för att byta till framtidens affärssystem?

 • Utgå från företagets affärsmodell
 • Önskade resultateffekter
 • Exempel på kravspecifikation
 • Hur skapa ett business case
 • Hur byta leverantör och system 

Sammanfattning


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, SOA, affärssystem, nästa, generation


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika