”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsinternt seminarium

Lär strategier och ekonomi med spel!

Finns i två olika versioner
Tjänsterföretag
Handel och industri

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanSyfte med konferensen

 • Lära hur en strategi utformas
 • Förstå ekonomiska samband
 • Delta i ett företagsspel
 • Fatta beslut och se spelutfall

Bakgrund

Företagsspel

Att delta i ett företagsspel är ett roligt och effektivt sätt att lära sig förstå strategiska samband , affärsidéer och ekonomiska samband. Alla deltagare får ett eget arbetshäfte som användes under spelet.. Det gör det möjligt att använda som stöd i det egna företaget. Deltagarna fattar beslut för en period , och får sedan utfallet. Detta analyseras, slutsatser dras. Nya beslut fattas inför ny spelomgång osv.

Tjänsteföretag

I tjänsteföretag är det tidsanvändningen som är i fokus. Allt kretsar kring att tiden användes på lönsammaste sätt.Tiden skall ge största möjliga intänkt. Den kan inte lagras. Det ställer krav på affärsidé och strategi.

Tillverkning och handel

Här handlar det om att sälja produkter eller varor. Beslutet kretsar kring varuflödet från inköp, förädling, lager till försäljning till olika marknadssegment. Kapacitetsproblem fokuseras.

Konferensen vänder sig till:

 • Strateger
 • Ledningsgrupper
 • Marknadsansvariga
 • IT-ansvariga
 • Ekonomer
 • Investmentmanagers

Program

 • Inledning
 • Spelet presenteras
 • Beslutsparametrar genomgås
 • Deltagarna bildar grupper som tävlar med varandra om bästa utfall.
 • Strategier läggs fast för första perioden
 • Första periodens utfall presenteras
 • Deltagarna studeras utfallet för det egna företaget.
 • Resultatet förs in i det egna arbetshäftet.
 • Strategier läggs fast för nästa period
 • Åtminstone 3 spelperioder genomgås
 • Spelledning kommenterar de olika grupperna
 • Hur kan erfarenheterna från spelet användas i det egna företaget?
 • Sammanfattning


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika