”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Företagskulturer - Hur förändra?

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna presentation i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanDet sitter i väggarna!

Vid nya affärsstrategier, fusioner, köp av företag, turn-arounds av blödande företag måste företagskulturen förändras! Det kan också gälla att göra organisationen mera kundfokuserad istället för teknik-orienterad. Det kan gälla IT-företag, som vill kundorientera sig!

Hur gör man? Man måste kunna se det osynliga som sitter i väggarna!

För det måste man ha en begreppsapparat så man kan beskriva en befintlig kultur. Sedan gäller att förstå vad som behöver förändras på grund av en ny omvärld och en ny inriktning. Man beskriver den nya önskade nya kulturen, och kan därmed se vad som behöver förändras! Sedan följer det svåra genomförandet, som måste följa ett visst tillvägagångssätt.

Innehåll

I denna kurs följer vi hur en verksamhet går ifrån att vara en statlig myndighet till att bli ett framgångsrikt företag som tagit ledningen i sin bransch och vunnit pris för sin årsredovisning, och genom t.ex TV-reklam blivit allmänt och positivt känt! Vi följer utvecklingen av affärsstrategierna, varumärkesbyggandet, personalidé, lönsamheten, finansieringen, VD-skiftena, förändringar som tagit flera år!

Vi beskriver detta med vår beprövade modell Culture Change, som har 18 delar för att beskriva en företagskultur. Vi studerar framgångsrika företag och sådana som misslyckats. Denna kurs ger verktygen för att se och beskriva "det som sitter i väggarna" och hur man går tillväga för att förändra det! Vilka de vanlig hindren är, hur de kan övervinnas och hur man lyckas!

Vem skall närvara?

Företagsledningar, informationschefer, personalchefer, projektledare och de som arbetar med förändringar i företag och organisationer.

Program

  • Inledning
  • Hur beskriva det som sitter i väggarna - företagskulturer?
  • Modellens 18 delar.
  • Exempel på olika kulturer
  • KPI:er för kulturer
  • Hur konstruera en ändamålsenlig kultur?
  • Hur genomföra en kulturförändring
  • Erfarenheter från ett aktuellt företag
  • Sammanfattning


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, företagskultur


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika