”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Ekonomi för IT-folk

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Se även kursen IT-kunskap för ekonomer!

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedan



Varför Du bör delta!

IT folk och ekonomer i olika roller inom ekonomi, finans, marknad och produktion, har svårt att kommunicera genom att de talar olika språk. Som chef, ansvarig, konsult eller säljare måste Du kunna mer än grunderna i ekonomi. Du har arbetsuppgifter, där det tas för givet att Du begriper de ekonomiska sambanden, rapporterna som Du får i Din hand och kan tala ekonomernas språk. Du måste inte bara kanske göra en budget, men utnyttja dem för att rekommendera beslut. Du behöver också kunna motivera Dina förslag i ekonomiska termer. För många är detta en stor utmaning, särskilt för Dig som inte arbetat med eller utbildats inom ekonomi. Och inget att skämmas för, det kan åtgärdas snabbt.

Vem skall närvara?

Kursen vänder sig till alla som arbetar med IT och känner ett behov att bli ännu säkrare och bättre rustade att aktivt driva viktiga IT-frågor i samklang med företagets strategiska mål.

Program

Viktiga styrtal för styrelser och ledningar beroende på olika affärsidéer och strategier
 • Hur beräknas en akties värde?

Hur snabbt tolka vad en årsredovisning säger om företaget!

 • Olika viktiga vinstbegrepp och nyckeltal

Nyckeltal och ekonomiska samband för utvärdering av affärer och investeringsbeslut

 • Hur de tillämpas: räntabilitet, ROI, likviditet, soliditet

Budget och uppföljningar

 • Rullande budgets och balanced scorecards

Produktkalkylering och prissättning

 • Metoder
  • självkostnadskalkyl
  • bidragskalkyl
  • ABC-kalkylering
  • lean thinking

Investeringskalkylering

 • Beslutskriterier

Ett integrerat praktikfall

Vi tillämpar kunskaperna i ett integrerat praktikfall

Kursledaren behärskar väl både företagsekonomi och IT-frågor genom långvarigt arbete med många företag i olika branscher.

Vi har begränsat deltagarantal för att kunna erbjuda varje deltagare att få svar på egna frågor.

Se även kursen IT-kunskap för ekonomer!

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, Ekonomi, IT-folk


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)



Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika