”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsinternt MBC konferens

"Does IT Matter?" - En kritisk granskning

Ledare för seminariet
Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Sören Janstål

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

MBC har nöjet att inbjuda Dig och Dina medarbetare till 1 dags seminarium om en mycket kontroversiell bok och ett starkt debattinlägg: Den amerikanske författaren Nicholas G. Carrs bok " Does IT matter?" är kontroversiell för IT-branschen och har startat en våldsam diskussion. Han har också nyligen besökt Sverige och framfört sina åsikter. Den tes han framför i boken är att IT inte skapar några konkurrensfördelar för företag och organisationer utan snarare skapar nackdelar. Och tagits emot med glädje av företagsledningar som är trötta på misslyckade IT-projekt. Boken går däremot på tvärs mot det budskap som leverantörer och intresseföreningar länge fört fram! T.ex. krav på nationella IT-strategier.

Vad är sanning?

I denna 1 dags konferens gör vi en kritisk granskning av bokens innehåll och försöker dra slutsatser för vad det innebär för företagens IT-strategier och förhållningssätt till IT.

Som ett exempel visar han hur ett amerikanskt flygbolag som skapade bokningssystemet SABRE som använts som exempel på hur man skapar affärsmässiga konkurrensfördelar, nu utkonkurrerats av webbaserade system och nu snarast utgör en nackdel för ägaren. Alla som arbetar med IT kommer att mötas av bokens teser och behöver skaffa sig ett förhållningssätt till den och också kunna vederlägga och kommentera en del av dess innehåll för att nå framgång. För att kunna få ett perspektiv på den, så måste den jämföras med det senaste inom forskning och kunskapsutvecklingen kring företagsstrategier, affärs- och produktutveckling. Med det som bakgrund kan författarens teser granskas och i en del fall avfärdas som ovederhäftiga. I andra fall nödvändiga att ta på fullt allvar och dra viktiga slutsatser av för framtida agerande.

Vem skall närvara?

Alla som sitter i beslutspositioner inom IT-branschen eller fungerar som Strategiska Rådgivare och som säljansvariga.

Program

Konferensen behandlar:

1) Vad är bokens budskap och teser?
2) Hur väl underbyggda är de? Sanna eller felaktiga?
3) Dags för ett paradigmskifte?
4) Erfarenheter och praktikfall
5) Gör så här!

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, Does IT Matter

Uppdaterad tisdag 21 februari 2012


ERP market, just this minute

Hmta faktainsamlingsformulr/ checklista fr utvrdering av affrs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lmna din egen bedmning av ngon programvara eller system och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lmna din egen bedmning av en IT leverantr och erhll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
fr utvrdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Bestllning | Mer info | Frslag ny utvrdering ]
[ Konsulttjnster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvngen 34, SE-181 34 Liding, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika