”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


MBC KONFERENS

Halvdagsseminarium
Coaching för bättre IT projekt

Medverkande

Gunilla Julin, Civilekonom med drygt 20 års erfarenhet i ledande roller främst inom IT-världen bl.a. många år inom IBM. De senaste 3 åren har Gunilla varit verksam inom coachingområdet, dels som VD för ett coachingföretag och dels som coach. Gunilla är utbildad i coaching  enligt ICF:s metodik och är också EQ-certifierad mentor. Gunilla är en omtyckt kursledare och tidigare kursdeltagare berömmer “hennes professionalism, affärsinriktning, förmåga att inspirera, humor och generositet att dela med sig av sina erfarenheter.”


Jaana Lindström,

 • Marknadsekonom vid IHM
 • Grafisk formgivning vid RMI-Berghs
 • Coachutbildning hos Coachutbildningar iSverige AB (ACC-nivå) och Academy of Executive Coaching
 • Diploma in Advanced Executive Coaching European Programme 2006 (PCC-nivå).
 • Internationellt certifierad ACC coach (via ICF)

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Vi erbjuder Dig här ett unikt coachingseminarium som ger Dig möjlighet att upptäcka hur Coaching kan hjälpa projektledare till bättre IT-projekt. Med Berndt Lobalk som moderator kommer Gunilla Julin att tillsammans med Jaana Lindström, en av Sveriges främsta och mest erfarna coacher, utmana, coacha och demonstrera med dialog och olika övningar för att snabbt ge Dig en insikt om detta verktyg

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanFördelar med coaching som verktyg

Att välja coaching som verktyg ger en rad fördelar för de deltagarna i ett IT projekt.

Innehåll

 • Olika kompetenser och personligheter.
 • Vad är Coaching?
 • Hur går det till?
 • Hur det kan förbättra IT-projekt?
 • Hur utbildar man sig till Coach?
 • Bli en framgångsrik projektledare med hjälp av coaching

Dessa frågor och mycket annat besvarar vi under vårt i flera avseende högaktuella seminarium, aktuellt just för att efterfrågan på professionell coaching växer i takt med att alltfler vittnar om coaching som en av få metoder som effektivt hjälper människor att nå mål och ändra beteenden, nå mål, börja agera och ta eget ansvar. Lika effektivt för projektledare som för medarbetare! I en projektgrupp ger coaching också effekter som en större öppenhet, bättre teamkänsla och ett ökat förtroende mellan deltagarna. Och överordnat att projektet når uppställda mål i tid med hög kvalitet och inom angivna ramar.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, konferens, seminarium, utvärdering, MBC, Gunilla Julin, Jaana Lindström, coaching, IT projekt


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika