”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Hur lyckas som förändringsledare  (Change Management - CM) i IT-projekt?

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Hur hjälpa människor att  genomgå de förändringar som nya IT-system kräver?

Alltför många IT-projekt misslyckas med kostnadsöverdrag, förseningar, ej  uppfyllda förväntningar hos företagsledning eller användarna.

Ofta får systemen eller leverantörerna bära skulden för misslyckandet, men det kan bero  på att projektledningen rekryterats med enbart en  IT-bakgrund

och  använt systemutvecklingsmodeller, som inte beaktar  hur en projektledning skall klara rollen att också vara ”förändringsnavigatör”.

Vem skall närvara?

Alla som leder projekt med IT-anknytning som vill vässa sin förmåga att lyckas som ”förändringsnavigatör”

Program

 • I denna konferens tar vi upp teori och praktik kring hur människor reagerar inför förändringar och hur IT-projekt projekt  därför  bör planera för att skapa framgång

  Förändringsmetoder och ledarskap?

  • Hur skapa helhetsinriktade lösningar?
  • Hur  förankra både inom och utom organisationen?
  • Hur skapa ett personligt engagemang och ansvarstagande hos berörda kring lösningars genomförande?

  Praktikfall 1 . Införande av e-recept?

  • Hur det påverkar påverkat de olika rollerna i värdekedjan
  • läkare, patienter och apotek i värdekedjan
  • Projektupplägg och erfarenheter

  Katarina  Tellinger, Apoteket

  Praktikfall 2 - Införande av nytt affärssystem efter internationell fusion.

  • Erfarenheter från projektinförande i flera länder.
  • Hur utforma projektet
  • Lessons learned -erfarenheter

  Magnus Eklund, Respensive Consulting

  Praktikfall 3 - Hur använda en införandeplaneringsmodell.

  • Erfarenheter av Citrusmodellen
  • Hur den kompletterar systemutvecklingsmodeller.

  Hans Johansson, Citrus

  Sammanfattning

  Hur utforma en förändringsprocess som leder till fördjupad kunskap, självinsikt och lärande i organisationen?

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, CM, Change Managemet


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika