”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


MBC KONFERENS

Företagsinternt seminarium
Molnet kräver nya affärsmodeller

Ledare för seminariet


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av över 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKursmål

Tjänster i molnet är nästa tillväxtområde.

Alla företag behöver ständigt se över sina affärsmodeller eller försvinna. När det gäller att utnyttja molnet fungerar inte befintliga affärsmodeller.

IT-sektorn  och många företag  inom andra  branscher spelar på en ny bollplan, där utvecklingen går blixtsnabbt. På några år uppstår företag som växer sig globala. Microsoft har på något tiotal år växt från ett garageföretag till ett globalt företag genom att konsekvent använda en strategi och affärsmodell (low end disruption) som dess konkurrenter inte förstått, och därför inte kontrat och som därför blivit deras död.

För IT-tjänster i Molnet  börjar företag som Google använda nya affärsmodeller  och Microsofts tillväxt stannar upp. Affärssystemsleverantör  som SAP,  och andra står inför ett radikalt  teknologiskifte på grund av cloud computing som hotar deras existens. Av de s.k. fyra I: na  har två har redan blivit uppköpta och utplånade. Pokersajter på nätet fullkomligt exploderar.

Nya forskare.

Ett antal nya strategiforskare har skapat nya strategiska arbetsmodeller och verktyg för att förstå, beskriva och utforma  och ständigt  förnya framgångsrika affärsstrategier för att utnyttja s.k cloud computing. Alla strategier stöds alltmera av IT i olika former . Även företag utanför IT-sektorn kan ha mycket stor nytta av känna till och arbeta med d

essa nya modeller. Alltfler marknader ändras snabbt och framgångsrika affärsmodeller numera är kortlivade och kopieras I denna konferens beskriver vi molnets möjligheter, och de nya affärsmodeller som kan ge framgång och tillväxt. Vi  granskar ett trettiotal  modeller:

Twitter, The long tail, Free, Grown up Digital,Disruptions, Low end and high end, The chasm, Bowling alley, Inside the tornado, The Gorilla Game,  Blue Ocean, Seeing what is Next Double Helix, Strategy Maps, GE Work-Out, Six Sigma, The Toyota Way, Driving Share holder Value, Lean thinking, Eco-systems,  Entertaiment economy, Dream society, Ten faces of Innovation  Power to predict,och många fler av t.ex författare som Chris Anderson, Nicholas G. Carr, Rick Cash, Martin Christoffer, Peter Doyle, Geoffrey Moore, Charles H. Fine,  Michael  J. Lanning, Frank Ostroff, Jeffrey K. Liker, Rolf Jensen, Jeremy  Rifkin, Clayton M. Christiansen, Robert S. Kaplan, Karl Albrecht, James Womach, Michael Lewis, James Bloomberg, Lester C. Thurow, Gary Hamel, Vivek Ranadivé, Alfred Rappaport, Harry S. Dent, Michael Porter, Michael Hammer, Alvin Toffler, John Naisbitt,W.Chan Kim, Schmelzer, Howard M. Stevenson, John Wallace,  Michael J. Wolf m.fl. och tillämpar dem på kända företag.

Syftet är att öka förståelsen för hur nya affärsmodeller kan användas för att  hantera och skapa innovativa, konkurrenskraftiga och framgångsrika strategier och vilken omvärldsförståelse som behövs för att hantera nya beslutssituationer och vilken roll IT-stöd kan spela. Det är främst i USA som den nya forskningen sker, och resultaten publiceras främst på engelska. Många i Sverige får därför inte lätt tillgång till denna kunskap.  Ej heller har de nya arbetsmodellerna hunnit in i kursplanerna för högskolor, universitet

Syftet med denna konferens är:

- att spara tid åt deltagarna genom att snabbt förmedla de viktigaste dragen anpassade till svenska förhållanden tillsammans med massor av exempel

- att ge deltagarna nya affärsmodeller för att kunna förnya sina affärer genom att utnyttja molnet för att möta en hårdnande konkurrens på grund av tilltagande kundbrist.Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med strategier, affärsmodeller, affärsplaner  och omvärldsanalys på ledningsnivå. och som behöver spara tid genom att snabbt uppdatera sig står inför att förnya och förändra.

Dessa kan vara:
 • Ledningar inom IT-företag och andra företag med snabb omvärldsförändring
 • CIO:s
 • Investmentmanagers
 • Analytiker
 • Pre-sales ansvariga som behöver förstå sina kunders strategier
 • It-strateger och verksamhetsarkitekter
 • Konsulter som arbetar med förändringar
 • Organisationer och myndigheter

Deltagarantalet i varje konferens är begränsat för att ge deltagarna tillfälle att interagera med föreläsaren och varandra eftersom de ofta kommer från olika branscher. Erfarenheten visar på ett bättre resultat om flera från samma företag deltar samtidigt.

Agenda

 • Inledning
 • Molnet som den nya spelplanen för företag och organisationer?
 • Molnet - den nya värdekedjan.
 • De olika aktörerna – The Net Generation
 • Digital marknadsföring
 • Varför gamla affärsmodeller inte fungerar?
 • Den nya arbetsmodellerna  för att  förstå och skapa framgångsrika strategier och hur de används
 • Gamla förlorare och de nya vinnarna.
 • Hur tillämpa de nya kunskaperna  och arbetsmodellerna på den egna situationen  och bli en vinnare!Sammanfattning

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, affärsmodell, utbildning, kurs, workshop, konferens, seminarium, seminarier, upphandling, utvärdering, MBC, moln, molnet, cloud, computingERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika