”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


ENDAGS MBC WORKSHOP

Nya strategiska modeller för affärsplaner

Ledare för denna workshop


Berndt Lobalk

Berndt Lobalk. Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 70 branscher och över 200 större koncerner. Berndt har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige.

Vi ger denna företagsinterna Workshop i tre olika fördjupningsversioner
• Översikt
• Halvdag
• Heldag

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Nya strategiska modeller! För att möta knivsskarp konkurrens. 

IT-sektorn  och många företag  inom andra  branscher spelar på en bollplan, där utvecklingen går blixtsnabbt. På några år uppstår företag .  Microsoft  växte från ett garageföretag till ett globalt företag genom att konsekvent använda en strategi som dess konkurrenter inte förstått, och därför inte kontrat och som därför blivit deras död. Sedan utmanas det av nya företag t.ex Google.

IT-företag möter ökande konkurrens från asiatiska företag som använder sig av low end disruption strategier.

Molnet, appar ch Ipads  är en annan stor förändring att möta.

Nya forskare och nya modeller.

Ett antal nya strategiska forskare har skapat nya strategiska modeller och verktyg för att förstå, beskriva och utforma och ständigt  förnya framgångsrika affärsstrategier.  Alltfler marknader ändras snabbt och framgångsrika affärsmodeller numera är kortlivade och kopieras.

 I denna konferens ger vi en översikt av de senaste årens utveckling.

Vi granskar ett trettiotal modeller och forskarteorier och deras användning inför att göra affärsplaner

Vi ser också på ett antal framgångsrika företag och granskar deras strategier med modellerna.

Syftet

Syftet är att öka förståelsen för hur arbetsmodeller kan användas för att hantera och skapa innovativa, konkurrenskraftiga och framgångsrika strategier.  Det är främst i USA som den nya forskningen sker, och resultaten publiceras främst på engelska. Många i Sverige får därför inte lätt tillgång till denna kunskap.  Ej heller har de nya arbetsmodellerna hunnit in i kursplanerna för högskolor, universitet

Syftet med denna workshop är:

 • att spara tid åt deltagarna genom att snabbt förmedla de viktigaste dragen anpassade till svenska förhållanden tillsammans med massor av exempel
 • att ge deltagarna nya arbetsmodeller för att kunna förnya sina affärer för att möta en hårdnande konkurrens på grund av tilltagande kundbrist.

Vem skall närvara?

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med strategier ,omvärldsanalys och affärsplaner på ledningsnivå. och som behöver spara tid genom att  snabbt uppdatera sig och står inför att förnya och förändra. Dessa kan vara:

 • Ledningar inom IT-företag och andra företag med snabb omvärldsförändring
 • Marknadschefer
 • CIO:s
 • Investmentmanagers
 • Analytiker
 • Pre-sales ansvariga som behöver förstå sina kunders strategier
 • It-strateger och verksamhetsarkitekter
 • Konsulter som arbetar med förändringar
 • Organisationer och myndigheter 

Program

Erfarenheten visar på ett bättre resultat om flera från samma företag deltar samtidigt. Konferensen finns som beställningskurs internt i företag och organisationer
 • Inledning
 • Hur fungerar den nya spelplanen för företag och organisationer?
 • Gamla sanningar och nya
 • Megatrender och makrotrender i omvärlden USA, EU, Asien, Afrika
 • Globalisering, marknadsekonomier och aktieägarvärde
 • De nya arbetsmodellerna  för att  förstå och skapa framgångsrika strategier och hur de används
 • En genomgång av  aktuella rön som tillämpas på ett antal framgångsrika och misslyckade företagsstrategier.
 • Hur förändra?
 • Metoder för förändring
 • Hur tillämpa de nya kunskaperna  och arbetsmodellerna på den egna situationen  och bli en vinnare!
 • Sammanfattning

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, leverantörer, strategiska arbetsmodeller


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika